Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 6/2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 7/2021

Đợt dịch covid-19 bùng phát lần thứ 4, toàn tỉnh Tiền Giang lại 1 lần nữa phải tăng cường các hoạt động phòng chống dịch, nhưng Công ty Điện lực Tiền Giang vẫn đặt mục tiêu thực hiện đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị vẫn đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục để phục vụ phát triển kinh tế, an sinh, xã hội và sinh hoạt của người dân.

  1. Phụ tải: Trong 6 tháng năm 2021, công suất ngày lớn nhất là 564MW, tăng 2,79% so với năm 2020 (Pmax2020 = 548,5MW). Sản lượng điện nhận toàn Công ty trong 6 tháng đầu năm 2021 là 2.031,5 triệu kWh, giảm 0,71% so với cùng kỳ năm 2020 (2.045,9 triệu kWh)
  2. Điện thương phẩm: Lũy kế 6 tháng năm 2021, sản lượng thực hiện đạt 1.654,3 triệu kWh, tăng 5,26% so với năm 2020 (1.571,6 triệu kWh).
  3. Tiết kiệm điện: Lũy kế đến tháng 6/2021, toàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tiết kiệm 37,175 triệu kWh, đạt 2,20% so điện thương phẩm.
  4. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện. Trong đó, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 94,81 phút, tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,90 lần/khách hàng, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,12 lần/khách hàng.
  5. Khách hàng: Lũy kế tháng 6/2021, tổng số khách hàng trên địa bàn quản lý là 660.960 khách hàng, trong đó 572.706 khách hàng sử dụng chiếu sáng sinh hoạt và 88.254 khách hàng sử dụng khác; so với cuối năm 2020 tăng thêm 13.574 khách hàng. Việc cấp điện cho khách hàng với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là:
  • 1.373 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn ≤ 3 ngày làm việc.
  • 5.966 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn ≤ 5 ngày làm việc.
  • 5.593 khách hàng ngoài sinh hoạt ≤ 7 ngày làm việc.
  • 169 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện qua trạm chuyên dùng < 7 ngày làm việc.
  1. Công tác đầu tư xây dựng lưới điện: năm 2021 Công ty được giao thực hiện đầu tư 145 công trình công trình lưới điện với giá trị là 459,7 tỷ đồng, đến nay đã có 51 công trình đã thi công xong.

Một số mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tháng 7/2021:

Đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của địa phương. Đặc biệt, đảm bảo cấp điện cho các điểm tập trung cách ly phòng chống dịch Covid-19, cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh Cao đẳng – Đại học.

Đảm bảo các công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Tổng công ty và UBND tỉnh Tiền Giang.

Thường xuyên kiểm tra, duy trì hiện trạng lưới điện vận hành ổn định, chuẩn bị phương án cấp điện cho mùa mưa sắp tới.

In      Trở về PC Tiền Giang
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 04/2020 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 05/2020 (07:47 - 20/05/2021)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 3/2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021 (09:41 - 16/04/2021)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 6/2019 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 7/2019 (10:13 - 24/07/2020)
   Thông tin báo chí về việc hóa đơn tiền điện tăng cao (15:26 - 23/06/2020)
   TCBC: tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD tháng 5/2020 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 6/2020 (14:29 - 11/06/2020)
   TCBC: Thông tin về tình hình tiêu thụ điện trong sinh hoạt của tháng 3 và việc triển khai thực hiện giảm giá điện (18:36 - 14/04/2020)
   TCBC: EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch covid-19 (18:25 - 14/04/2020)
   Thông cáo báo chí về việc giảm giá điện và giảm tiền hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống DỊCH COVID-19 từ tháng 4 đến 6 năm 2020 (09:24 - 13/04/2020)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 3/2019 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 4/2019 (08:51 - 13/04/2020)
   TCBC: EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch covid-19 (08:05 - 10/04/2020)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 (15:24 - 01/04/2020)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 02/2020 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 03/2020 (10:56 - 12/03/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 7/2019 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019 (16:54 - 12/08/2019)
   Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết (14:39 - 29/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 5/2019 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 6/2019 (08:53 - 10/06/2019)

Đầu trang