Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Các điểm thu tiền điện
 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU HỘ TIỀN ĐIỆN TẠI TIỀN GIANG ĐẾN THÁNG 6/2021

 DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU HỘ TIỀN ĐIỆN TẠI TIỀN GIANG ĐẾN THÁNG 6/2021

 (Xem file đính kèm)

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Các điểm thu tiền điện đã đưa
   Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua Payoo (16:26 - 29/06/2020)
   Thanh toán tiền điện qua Payoo (16:21 - 29/06/2020)
   Thông báo Triển khai dịch vụ nhắn tin SMS (10:55 - 08/08/2016)

Đầu trang