Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Lịch ghi chỉ số công tơ - thu tiền điện
 

Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 02/2021 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang

Lịch ghi chỉ số - ĐL Chợ Gạo

Lịch ghi chỉ số - ĐL Cai Lậy

Lịch ghi chỉ số - ĐL Châu Thành

Lịch ghi chỉ số - ĐL Gò Công Đông

Lịch ghi chỉ số - ĐL Gò Công Tây

Lịch ghi chỉ số - ĐL Mỹ Tho

Lịch ghi chỉ số - ĐL Tân Phú Đông

Lịch ghi chỉ số - ĐL Tân Phước

Lịch ghi chỉ số - ĐL TX Gò Công

Lịch ghi chỉ số -  ĐL Cái Bè

Hướng dẫn cách xem lịch ghi điện và thu tiền

Cách 1: Quý khách hàng tra cứu bằng cách dò "Mã trạm" được thể hiện trên giấy báo tiền điện hoặc hóa đơn GTGT tiền điện

Cách 2: Quý khách hàng tra cứu bằng cách dò "số sổ ghi chỉ số" viết tắt là Sổ GCS được thể hiện trên giấy báo tiền điện hoặc hóa đơn GTGT tiền điện.

Số sổ ghi chỉ số gồm 8 chữ số và được đánh dấu ở hình bên dưới:

 

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Lịch ghi chỉ số công tơ - thu tiền điện đã đưa
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 02/2021 (11:12 - 25/02/2021)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 01/2021 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (07:21 - 06/01/2021)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 01/2021 (07:17 - 06/01/2021)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 12/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (16:01 - 07/12/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 12/2020 (15:57 - 07/12/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 11/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (07:53 - 09/11/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 11/2020 (07:53 - 09/11/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 09/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (08:59 - 04/09/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 09/2020 (08:53 - 04/09/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 08/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (07:32 - 11/08/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 08/2020 (07:27 - 11/08/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 07/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (08:36 - 07/07/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 07/2020 (08:31 - 07/07/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 06/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (09:47 - 11/06/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 06/2020 (09:42 - 11/06/2020)

Đầu trang