Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Lịch ghi chỉ số công tơ - thu tiền điện
 

Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 02/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG THÔNG BÁO

Lịch trình ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 02 năm 2021

Phiên,

phân kỳ

Ngày ghi chỉ số công tơ

Ngày cuối cùng giao hoá đơn

Ước tổng sản lượng (kWh)

Ước tổng số tiền

(đồng)

1

2/2/2021

2/4/2021

9,613,384

18,615,881,042

2

2/3/2021

2/5/2021

8,213,956

15,914,808,181

3

2/4/2021

2/6/2021

8,949,153

17,378,321,476

4

2/5/2021

2/8/2021

7,871,344

14,951,784,378

5

2/6/2021

2/8/2021

8,433,584

15,926,564,681

6

2/7/2021

2/9/2021

7,071,395

13,726,819,888

7

2/8/2021

2/10/2021

6,450,782

12,498,041,976

8

2/9/2021

2/11/2021

8,695,569

17,007,377,978

9

2/10/2021

2/12/2021

10,420,762

19,508,447,897

10

2/10/2021

2/12/2021

8,270,435

16,130,955,463

11

2/15/2021

2/17/2021

8,684,285

17,065,436,525

12

2/15/2021

2/17/2021

7,486,756

14,796,784,835

13

2/16/2021

2/18/2021

13,598,307

24,056,298,207

14

2/17/2021

2/19/2021

6,924,711

14,002,517,457

15

2/18/2021

2/19/2021

7,779,953

14,290,758,387

16

2/18/2021

2/19/2021

13,093,412

19,072,057,666

17

2/19/2021

2/20/2021

719,168

1,439,984,756

Phân kỳ

1/2

2/11/2021

2/12/2021

7,420,075

11,740,333,116

2/2

2/25/2021

2/26/2021

6,989,247

11,156,119,033

1/3

2/6/2021

2/8/2021

20,609,160

34,257,445,741

2/3

2/15/2021

2/16/2021

19,436,231

32,601,425,792

3/3

2/25/2021

2/26/2021

19,307,514

32,385,522,310

Khách hàng 110KV ( Khu Công nghiệp Long Giang )

1/3

2/10/2021

2/10/2021

12,156,900

18,974,397,300

2/3

2/20/2021

2/20/2021

12,383,500

19,591,378,500

3/3

2/28/2021

2/28/2021

13,637,600

21,605,238,300

Tổng cộng

254,217,183

448,694,700,885

Tổng phiên

142,276,956

266,382,840,793

Tổng phân kỳ

111,940,227

182,311,860,092

 

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Lịch ghi chỉ số công tơ - thu tiền điện đã đưa
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 01/2021 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (07:21 - 06/01/2021)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 01/2021 (07:17 - 06/01/2021)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 12/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (16:01 - 07/12/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 12/2020 (15:57 - 07/12/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 11/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (07:53 - 09/11/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 11/2020 (07:53 - 09/11/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 09/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (08:59 - 04/09/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 09/2020 (08:53 - 04/09/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 08/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (07:32 - 11/08/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 08/2020 (07:27 - 11/08/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 07/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (08:36 - 07/07/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 07/2020 (08:31 - 07/07/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 06/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (09:47 - 11/06/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 06/2020 (09:42 - 11/06/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 05/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (10:53 - 05/05/2020)

Đầu trang