Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Lịch ghi chỉ số công tơ - thu tiền điện
 

Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 01/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG THÔNG BÁO

 

Lịch trình ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 01 năm 2021

Phiên ghi chỉ số công tơ (PGCS)

Ngày ghi chỉ số công tơ

Ngày cuối cùng

phát hành HĐ

 

01

03/01/2021

05/01/2021

02

04/01/2021

06/01/2021

03

05/01/2021

07/01/2021

04

06/01/2021

08/01/2021

05

07/01/2021

09/01/2021

06

08/01/2021

11/01/2021

07

09/01/2021

11/01/2021

08

10/01/2021

12/01/2021

09

11/01/2021

13/01/2021

10

12/01/2021

14/01/2021

11

13/01/2021

15/01/2021

12

14/01/2021

16/01/2021

13

15/01/2021

18/01/2021

14

16/01/2021

18/01/2021

15

17/01/2021

18/01/2021

16

18/01/2021

19/01/2021

17

19/01/2021

20/01/2021

Phân kỳ 

1/2

11/01/2021

12/01/2021

2/2

25/01/2021

26/01/2021

1/3

06/01/2021

07/01/2021

2/3

15/01/2021

16/01/2021

3/3

25/01/2021

26/01/2021

Khách hàng 110KV ( Khu Công nghiệp Long Giang )

1/3

10/01/2021

10/01/2021

2/3

20/01/2021

20/01/2021

3/3

31/01/2021

31/01/2021

 

Ghi chú:

- Số phiên ghi chỉ số công tơ được viết tắt chữ PGCS và được in trên góc phải phía dưới của hóa đơn tiền điện.

- Từ sau 02 ngày ghi chỉ số công tơ, Qúy khách hàng có thể tra cứu thông tin tiền điện tại trang web: http://pctiengiang.evnspc.vn hoặc http://cskh.evnspc.vn.

          Kính mong Quý khách hàng theo dõi để tạo điều kiện cho nhân viên ngành điện đến ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện đúng ngày như lịch trình thông báo. Khi cần liên hệ, Quý khách hàng gọi điện thoại đến các số của Điện lực khu vực đã in trên biên nhận, hóa đơn tiền điện./.

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Lịch ghi chỉ số công tơ - thu tiền điện đã đưa
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 12/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (16:01 - 07/12/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 12/2020 (15:57 - 07/12/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 11/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (07:53 - 09/11/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 11/2020 (07:53 - 09/11/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 09/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (08:59 - 04/09/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 09/2020 (08:53 - 04/09/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 08/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (07:32 - 11/08/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 08/2020 (07:27 - 11/08/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 07/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (08:36 - 07/07/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 07/2020 (08:31 - 07/07/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 06/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (09:47 - 11/06/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 06/2020 (09:42 - 11/06/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 05/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (10:53 - 05/05/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 05/2020 (10:48 - 05/05/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 04/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (09:26 - 07/04/2020)

Đầu trang