Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Lịch ghi chỉ số công tơ - thu tiền điện
 

Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 09/2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG THÔNG BÁO

 

Lịch trình ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 09 năm 2020

Phiên ghi chỉ số công tơ (PGCS)

Ngày ghi chỉ số công tơ

Ngày cuối cùng

phát hành HĐ

 

01

03/09/2020

05/09/2020

02

04/09/2020

07/09/2020

03

05/09/2020

07/09/2020

04

06/09/2020

08/09/2020

05

07/09/2020

09/09/2020

06

08/09/2020

10/09/2020

07

09/09/2020

11/09/2020

08

10/09/2020

12/09/2020

09

11/09/2020

14/09/2020

10

12/09/2020

14/09/2020

11

13/09/2020

15/09/2020

12

14/09/2020

16/09/2020

13

15/09/2020

17/09/2020

14

16/09/2020

18/09/2020

15

17/09/2020

18/09/2020

16

18/09/2020

19/09/2020

17

19/09/2020

21/09/2020

Phân kỳ 

1/2

11/09/2020

12/09/2020

2/2

25/09/2020

26/09/2020

1/3

06/09/2020

07/09/2020

2/3

15/09/2020

16/09/2020

3/3

25/09/2020

26/09/2020

Khách hàng 110KV ( Khu Công nghiệp Long Giang )

1/3

10/09/2020

10/09/2020

2/3

20/09/2020

20/09/2020

3/3

30/09/2020

30/09/2020

 

Ghi chú:

- Số phiên ghi chỉ số công tơ được viết tắt chữ PGCS và được in trên góc phải phía dưới của hóa đơn tiền điện.

- Từ sau 02 ngày ghi chỉ số công tơ, Qúy khách hàng có thể tra cứu thông tin tiền điện tại trang web: http://pctiengiang.evnspc.vn hoặc http://cskh.evnspc.vn.

          Kính mong Quý khách hàng theo dõi để tạo điều kiện cho nhân viên ngành điện đến ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện đúng ngày như lịch trình thông báo. Khi cần liên hệ, Quý khách hàng gọi điện thoại đến các số của Điện lực khu vực đã in trên biên nhận, hóa đơn tiền điện./.

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Lịch ghi chỉ số công tơ - thu tiền điện đã đưa
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 08/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (07:32 - 11/08/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 08/2020 (07:27 - 11/08/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 07/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (08:36 - 07/07/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 07/2020 (08:31 - 07/07/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 06/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (09:47 - 11/06/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 06/2020 (09:42 - 11/06/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 05/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (10:53 - 05/05/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 05/2020 (10:48 - 05/05/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 04/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (09:26 - 07/04/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 04/2020 (09:22 - 07/04/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 03/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (10:28 - 09/03/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 03/2020 (10:20 - 09/03/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 02/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (14:11 - 06/02/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 02/2020 (14:06 - 06/02/2020)
   Lịch ghi chỉ số công tơ tháng 01/2020 tại các huyện trực thuộc PC Tiền Giang (14:04 - 08/01/2020)

Đầu trang