Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu: Mua sắm kệ sắt sơn tĩnh điện

Gói thầu: Mua sắm kệ sắt sơn tình điện (Click vào đây)

In      Trở về Phòng KH-VT
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2017 (09:48 - 11/05/2017)
   Thông báo mời thầu - MCCB các loại năm 2017 (07:53 - 10/05/2017)
   Thông báo mời thầu: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD nâng cấp cải tạo lưới điện_Gò Công Đông (04:09 - 28/03/2016)

Đầu trang