Thông báo mời thầu: Mua sắm kệ sắt sơn tĩnh điện
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2017
Chi tiết...
Thông báo mời thầu - MCCB các loại năm 2017
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD nâng cấp cải tạo lưới điện_Gò Công Đông
Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực ĐL Gò Công Đông 2016
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Mua sắm máy vi tính và thiết bị ngoại vi trang cấp cho các đơn vị năm 2017
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Mua sắm DS 3 pha và LTD năm 2017
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Mua sắm dụng cụ an toàn 2016
Chi tiết...
Thông báo mời thầu: Nâng cấp hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh phục vụ triển khai FMIS/MMIS
Chi tiết...
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói 13 mua sắm máy vi tính và thiết bị ngoại vi năm 2017
Chi tiết...
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Thiết bị đóng cắt các loại năm 2017
Chi tiết...
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu
Chi tiết...
Thông báo kết quả đấu thầu -Gói 28
Gói 28: Thiết bị đóng cắt các loại đợt 2 năm 2015
Chi tiết...
Thông báo kết quả đấu thầu -Gói 36
Gói 36: phụ kiện đường dây các loại đợt 2 phục vụ công tác SXKD năm 2015
Chi tiết...
Thông báo kết quả đấu thầu -Gói 32
Gói thầu 32: DS 3pha 24kV - 600A có cần truyền động năm 2015, Hộp composite gắn điện kế ngoài trời, hộp nhựa 1 pha, 3pha trong nhà, bảng nhựa và MCB phục vụ công tác SXKD, ĐTXD đợt 2 năm 2015
Chi tiết...
Kết quả đấu thầu - Gói 35
Gói 35: Hộp composite gắn điện kế ngoài trời, hộp nhựa 1pha, 3pha trong nhà, bảng nhựa và MCB phục vụ công tác SXKD, ĐTXD đợt 2 năm 2015
Chi tiết...
Các đã đưa
  Thông báo kết quả đấu thầu -Gói 34: Sứ cách điện
  Thông báo kết quả đấu thầu: chỉnh trang bó cáp thông tin 2015
  Thông báo kết quả đấu thầu - Sứ cách điện
  Kết quả đấu thầu: Phụ kiện đường dây các loại
 
Đầu trang