THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 3/2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021
Năm 2021, Công ty Điện lực Tiền Giang đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cấp điện trong điều kiện kinh tế khu vực gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong 3 tháng đầu năm, đơn vị vẫn đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục để phục vụ phát triển kinh tế, an sinh, xã hội và sinh hoạt của người dân. Phụ tải: Trong 3 tháng năm 2021, Công suất ngày lớn nhất là 542MW, thấp hơn 0,12% so với năm 2020 (Pmax2020 = 542,6MW). Sản lượng điện nhận toàn Công ty trong 3 tháng đầu năm 2021 là 1.005,0 triệu kWh, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2020 (1.084,1 triệu kWh) Điện thương phẩm: Lũy kế 3 tháng năm 2021, Sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 779,9 triệu kWh, giảm 1,53% so với năm 2020 (792,0 triệu kWh). Tiết kiệm điện: Lũy kế đến tháng 3/2021, toàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tiết kiệm 17,8 triệu kWh, đạt 2,30% so điện thương phẩm. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 40,40 phút, tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,371 lần/khách hàng, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,0058 lần/khách hàng. Khách hàng: Lũy kế tháng 3/2021, tổng số khách hàng trên địa bàn quản lý là 653.220 khách hàng, trong đó 568.500 khách hàng sử dụng chiếu sáng sinh hoạt và 84.720 khách hàng sử dụng khác; so với cuối năm 2020 tăng thêm 5.834 khách hàng. Việc cấp điện cho khách hàng với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là: 683 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn ≤ 3 ngày làm việc. 2.713 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn ≤ 5 ngày làm việc.<
Chi tiết...
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 6/2019 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 7/2019
Chi tiết...
Thông tin báo chí về việc hóa đơn tiền điện tăng cao
Chi tiết...
TCBC: tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD tháng 5/2020 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 6/2020
Chi tiết...
TCBC: Thông tin về tình hình tiêu thụ điện trong sinh hoạt của tháng 3 và việc triển khai thực hiện giảm giá điện
Chi tiết...
TCBC: EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch covid-19
Chi tiết...
Thông cáo báo chí về việc giảm giá điện và giảm tiền hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống DỊCH COVID-19 từ tháng 4 đến 6 năm 2020
Chi tiết...
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 3/2019 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 4/2019
Chi tiết...
TCBC: EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch covid-19
Chi tiết...
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020
Chi tiết...
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 02/2020 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 03/2020
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 7/2019 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019
Chi tiết...
Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 5/2019 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 6/2019
Chi tiết...
Thông cáo báo chí chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam năm 2018 thăng hạng vượt bậc
Chi tiết...
Các đã đưa
  Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11/2018
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 8, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2018
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
  Thông cáo báo chí: Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Lào thăm và làm việc tại EVN
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 6, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7/2018
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2018
 
Đầu trang