19 LOẠI DỊCH VỤ CUNG CẤP

Căn cứ theo quyết định 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam công bố 19 loại dịch vụ như sau:

 1. Dịch vụ cấp điện mới:
 1. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp.
 2. Cấp điện mới từ lưới điện trung áp.
 3. Cấp điện mới từ lưới điện cao áp và siêu cao áp.
 1. Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ:
 1. Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 pha;
 2. Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm;
 3. Thay đổi mục đích sử dụng điện;
 4. Thay đổi định mức sử dụng điện;
 5. Thay đổi chủ thể HĐMBĐ;
 6. Kiểm  tra công tơ, thiết bị đo đếm khác;
 7. Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện;
 8. Thay đổi thông tin đã đăng ký;
 9. Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện;
 10. Xử lý mất điện;
 11. Gia hạn HĐMBĐ;
 12. Chấm dứt HĐMBĐ.
 1. Các dịch vụ hỗ trợ:
 1. Tra cứu thông tin;
 2. Tư vấn sử dụng điện;
 3. Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện;
 4. Giải đáp thắc mắc kiến nghị của khách hàng.