Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị CÁI BÈ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Xem thêm

Điện lực CÁI BÈ

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị chợ gạo

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 52 Ô4 Khu 3, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm

Điện lực chợ gạo

Địa chỉ: Số 52 Ô4 Khu 3, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị cai lậy

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 647 QL1A, Khu phố 1, Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm

Điện lực cai lậy

Địa chỉ: Số 647 QL1A, Khu phố 1, Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị gò công tây

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Bình Hoà Đông, Xã Bình Nhì, Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm

Điện lực gò công tây

Địa chỉ: Ấp Bình Hoà Đông, Xã Bình Nhì, Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị TÂN PHƯỚC

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm

Điện lực TÂN PHƯỚC

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị tân phú đông

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm

Điện lực tân phú đông

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị châu thành

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm

Điện lực châu thành

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị thị xã gò công

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Văn Côn, Phường 01, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm

Điện lực thị xã gò công

Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Văn Côn, Phường 01, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị mỹ tho

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 04 Bis, Trương Định, Phường 01, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm

Điện lực mỹ tho

Địa chỉ: 04 Bis, Trương Định, Phường 01, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị gò công đông

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 92, ĐT 862, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm

Điện lực gò công đông

Địa chỉ: Số 92, ĐT 862, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000