Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Phan Kim Vấn | 10:13 | 26/09/2022

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NHIỆM KỲ 2022-2025

Vừa qua, Chi bộ Điện lực Chợ Gạo tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 theo Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Công ty Điện lực Tiền Giang. Đến dự đại hội có đồng chí Võ Thành Nam - Phó Bí thư đảng ủy Công ty Điện lực Tiền Giang cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Điện lực Chợ Gạo.

Tại đại hội, Đoàn chủ tịch gồm đồng chí Trần Hoàng Dũng - Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thanh Danh - Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Phan Kim Vấn - Chi ủy viên tiến hành điều hành Đại hội đảng viên Chi bộ Điện lực Chợ Gạo nhiệm kỳ 2022-2025. Tại đại hội, Đoàn chủ tịch thông qua dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, báo cáo kiểm điểm Chi ủy Chi bộ Điện lực Chợ Gạo nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Chi bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng điện, thu nhập của người lao động đảm bảo năm sau cao hơn năm trước, về cơ bản chi bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Chi bộ đã thực hiện tốt việc vận động cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn để hoàn thành các công việc được Công ty giao phát sinh hàng năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt cũng còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục, phân tích đề ra biện pháp khắc phục một cách cụ thể và hiệu quả hơn.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ, đầy trách nhiệm. Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ, đáp ứng yêu cầu cơ cấu, có đủ phẩm chất năng lực để đảm đương nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025 và đề ra nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Thành Nam – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Tiền Giang chỉ đạo chi bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và theo nghị quyết đại hội đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chưa đạt trong nhiệm kỳ 2020-2022 và công tác phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ Điện lực Chợ Gạo nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Thành Nam - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Tiền Giang và sẽ vận dụng những quan điểm chỉ đạo đó vào quá trình cụ thể hoá việc thực hiện bằng những chương trình hành động của Chi ủy Chi bộ để góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ công tác Đảng, công tác SXKD của đơn vị, triển khai cho toàn thể đảng viên học tập, đồng thời quán triệt cho cán bộ nhân viên trong toàn đơn vị nhằm thống nhất thực hiện thành công nghị quyết đại hội đề ra./.


TIN LIÊN QUAN

(13:35 - 22/11/2022)

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG ĐƯỢC XÉT TUYỂN DỤNG BỔ SUNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP NĂM 2022

(15:23 - 15/11/2022)

Thông báo xét tuyển dụng bổ sung lao động trực tiếp năm 2022 – lần 2

(14:41 - 07/11/2022)

Thông báo về việc xét tuyển dụng bổ sung lao động trực tiếp năm 2022

(08:53 - 18/10/2022)

Danh sách các điểm thu hộ tiền điện tháng 09/2022

(10:13 - 26/09/2022)

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NHIỆM KỲ 2022-2025

(07:51 - 14/09/2022)

Thông báo ký hợp đồng thử việc đối với lao động mới tuyển dụng năm 2022

(14:09 - 12/09/2022)

Thông bao về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang

(15:17 - 05/09/2022)

Thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động trực tiếp (công nhân trực tiếp) năm 2022

(10:01 - 30/08/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP (CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP) NĂM 2022

(17:38 - 22/08/2022)

Thông báo về việc kết quả thi viết và tiếp tục dự thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng lao động - năm 2022