Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG | 15:17 | 07/09/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 8/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

Sau 8 tháng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an toàn ổn định và liên tục đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tốt các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh; phục vụ cho các điểm cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, Công ty Điện lực Tiền Giang đã thực hiện các chỉ tiêu như sau:

  1. Phụ tải: 8 tháng năm 2022, công suất ngày lớn nhất là 563,42 MW (ngày 27/4/2022). Sản lượng điện nhận toàn Công ty 8 tháng là 2.828,86 triệu kWh, tăng 8,90% so với cùng kỳ (2.597,75 triệu kWh).
  2. Điện thương phẩm: Lũy kế 8 tháng, sản lượng thực hiện đạt 2.302,56 triệu kWh, tăng 8,64% so với cùng kỳ năm 2021 (2.119,51 triệu kWh).
  3. Tiết kiệm điện: Lũy kế 8 tháng, toàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tiết kiệm 50,184 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,13% sản lượng điện thương phẩm.
  4. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện. Trong đó, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 182,81 phút, tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 1,143 lần/khách hàng, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,340 lần/khách hàng.
  5. Khách hàng: Đến cuối tháng 8/2022, tổng số khách hàng trên địa bàn quản lý là 681.420 khách hàng, trong đó 584.535 khách hàng sử dụng chiếu sáng sinh hoạt và 96.885 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; so với cuối năm 2021 tăng thêm 14.347 khách hàng.

Việc cấp điện cho khách hàng với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là:

  • 1.961 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn ≤ 3 ngày làm việc.
  • 8.337 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn ≤ 5 ngày làm việc.
  • 5.965 khách hàng ngoài sinh hoạt ≤ 7 ngày làm việc.
  • 247 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện qua trạm chuyên dùng < 7 ngày làm việc.
  1. Công tác đầu tư xây dựng lưới điện: Trong năm 2022 Công ty được giao thực hiện đầu tư 107 công trình công trình lưới điện với giá trị là 304,636 tỷ đồng, đến nay đã có 38 công trình đã thi công xong.

Một số mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tháng 9/2022:

Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển của địa phương.

Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định.

Tổ chức tặng tập học sinh nhân dịp khai giải năm học mới 2022-2023 kết hợp tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả./.


TIN LIÊN QUAN

(07:20 - 27/09/2022)

Thông báo về việc thay đổi hình thức gửi thông báo tiền điện và hình thức thu tiền điện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tiền Giang

(15:17 - 07/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 8/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

(08:37 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 7/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

(13:41 - 14/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 6/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

(16:22 - 02/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

(14:44 - 29/04/2022)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG

(18:58 - 28/04/2022)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG

(10:43 - 19/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 3/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4/2022

(10:54 - 12/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 01/2022

(07:58 - 15/12/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 11/2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12/2021