Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Phòng TCNS | 10:01 | 30/08/2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP (CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP) NĂM 2022

   Căn cứ Kế hoạch số 3184/KH-PCTG ngày 27/6/2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc tuyển dụng lao động năm 2022;

   Căn cứ Kế hoạch số 3845/KH-PCTG ngày 03/8/2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2022;

   Căn cứ Thông báo số 4273/TB-PCTG ngày 22/8/2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc kết quả thi viết và tiếp tục dự thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng lao động – năm 2022.

   Công ty Điện lực Tiền Giang thông báo đến thí sinh dự thi tuyển dụng lao động năm 2022 theo các nội dung sau:

1. Kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2022:

(Đính kèm danh sách kết quả thi tuyển dụng:

+ Tổng hợp điểm thi vấn đáp.

+ Tổng hợp điểm thi viết và vấn đáp)

Hội đồng thi sẽ nhận và xem xét xử lý đề nghị chấm phúc khảo của các thí sinh (nếu có) từ lúc thông báo đến hết ngày 30/8/2022 (liên hệ P.TCNS).

2. Thí sinh được xét trúng tuyển và các nội dung khác về kết quả tuyển dụng sẽ được  Công ty Điện lực Tiền Giang thông báo sau (dự kiến ngày 31/8/2022).

3. Thí sinh được xét trúng tuyển tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra lại điều kiện sức khỏe làm việc trên cao: ngày 06/9/2022 (thí sinh có mặt lúc 07giờ 00 phút tại Văn phòng Công ty).

- Tiếp tục tham gia bồi huấn, kiểm tra quy trình ATVSLĐ theo quy định từ ngày 07 ÷ 09/9/2022 (thí sinh có mặt lúc 07giờ 30 phút tại Hội trường Công ty).

   Nếu thí sinh trúng tuyển đạt yêu cầu nêu tại mục 3, Công ty Điện lực Tiền Giang có thông báo mời ký hợp đồng lao động thử việc (dự kiến từ ngày 12 ÷ 14/9/2022).

   Công ty Điện lực Tiền Giang thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển dụng lao động năm 2022 biết và thực hiện các nội dung nêu trên./.


TIN LIÊN QUAN

(13:35 - 22/11/2022)

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG ĐƯỢC XÉT TUYỂN DỤNG BỔ SUNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP NĂM 2022

(15:23 - 15/11/2022)

Thông báo xét tuyển dụng bổ sung lao động trực tiếp năm 2022 – lần 2

(14:41 - 07/11/2022)

Thông báo về việc xét tuyển dụng bổ sung lao động trực tiếp năm 2022

(08:53 - 18/10/2022)

Danh sách các điểm thu hộ tiền điện tháng 09/2022

(10:13 - 26/09/2022)

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NHIỆM KỲ 2022-2025

(07:51 - 14/09/2022)

Thông báo ký hợp đồng thử việc đối với lao động mới tuyển dụng năm 2022

(14:09 - 12/09/2022)

Thông bao về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang

(15:17 - 05/09/2022)

Thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động trực tiếp (công nhân trực tiếp) năm 2022

(10:01 - 30/08/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP (CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP) NĂM 2022

(17:38 - 22/08/2022)

Thông báo về việc kết quả thi viết và tiếp tục dự thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng lao động - năm 2022