Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi PCTG | 17:38 | 22/08/2022

Thông báo về việc kết quả thi viết và tiếp tục dự thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng lao động - năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 3184/KH-PCTG ngày 27/6/2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc tuyển dụng lao động năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 3845/KH-PCTG ngày 03/8/2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 3844/TB-PCTG ngày 03/8/2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc thời gian phổ biến đề cương ôn thi, thi tuyển dụng lao động năm 2022;

Căn cứ Báo cáo số 290/BC-TCNS ngày 22/8/2022 về việc kết quả điểm thi phần thi viết tuyển dụng lao động công nhân trực tiếp năm 2022.

Công ty Điện lực Tiền Giang thông báo đến thí sinh các nội dung sau:

1. Kết quả phần thi viết ngày 18/8/2022: theo bảng tổng hợp điểm đính kèm.

2. Các thí sinh có thắc mắc về điểm thi: gửi đơn yêu cầu chấm phúc khảo về Công ty Điện lực Tiền Giang (P.TCNS) trong buổi sáng ngày 23/8/2022 và tiếp tục liên lạc nhận đề cương phần thi vấn đáp.

3. Các thí sinh đạt phần thi viết sẽ tiếp tục tham gia dự thi phần thi vấn đáp:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25/8/2022.

(thí sinh có mặt lúc 07 giờ 45 phút).

- Địa điểm: Hội trường - Công ty Điện lực Tiền Giang.

Công ty Điện lực Tiền Giang thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển dụng lao động năm 2022 biết và thực hiện các nội dung nêu trên. (Đính kèm Thông báo số 4273/TB-PCTG ngày 22/8/2022)


TIN LIÊN QUAN

(13:35 - 22/11/2022)

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG ĐƯỢC XÉT TUYỂN DỤNG BỔ SUNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP NĂM 2022

(15:23 - 15/11/2022)

Thông báo xét tuyển dụng bổ sung lao động trực tiếp năm 2022 – lần 2

(14:41 - 07/11/2022)

Thông báo về việc xét tuyển dụng bổ sung lao động trực tiếp năm 2022

(08:53 - 18/10/2022)

Danh sách các điểm thu hộ tiền điện tháng 09/2022

(10:13 - 26/09/2022)

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NHIỆM KỲ 2022-2025

(07:51 - 14/09/2022)

Thông báo ký hợp đồng thử việc đối với lao động mới tuyển dụng năm 2022

(14:09 - 12/09/2022)

Thông bao về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang

(15:17 - 05/09/2022)

Thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động trực tiếp (công nhân trực tiếp) năm 2022

(10:01 - 30/08/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP (CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP) NĂM 2022

(17:38 - 22/08/2022)

Thông báo về việc kết quả thi viết và tiếp tục dự thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng lao động - năm 2022