Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Phòng TCNS | 15:59 | 03/08/2022

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỔ BIẾN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI, THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

THÔNG BÁO

Về việc thời gian phổ biến đề cương ôn thi, thi tuyển dụng lao động năm 2022

 

Căn cứ Thông báo số 3206/TB-PCTG ngày 28/6/2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc tuyển dụng lao động trực tiếp (công nhân trực tiếp) năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 3489/TB-PCTG ngày 13/7/2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc bổ sung đối tượng tham gia tuyển dụng lao động trực tiếp (công nhân trực tiếp) năm 2022 và gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng.

Công ty Điện lực Tiền Giang thông báo thời gian phổ biến đề cương ôn tập và thi tuyển dụng lao động năm 2022 theo các nội dung sau:

1. Phổ biến đề cương ôn thi:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 04/8/2022 (thí sinh có mặt lúc 07 giờ 45 phút).

- Địa điểm: Hội trường - Công ty Điện lực Tiền Giang.

2. Thi viết:

- Thời gian: ngày 18/8/2022 (thí sinh có mặt lúc 07 giờ 00 phút).

- Địa điểm: Hội trường - Công ty Điện lực Tiền Giang.

 

Thời gian thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Hình thức thi

Ghi chú

Buổi sáng:

 

 

 

 

- Từ 07 giờ 30 ÷ 09 giờ 00

Kỹ thuật điện

90 phút

Tự luận

 

- Từ 09 giờ 30 ÷ 10 giờ 30

Tổ chức, lao động

60 phút

Trắc nghiệm

 

Buổi chiều:

 

 

 

 

- Từ 13 giờ 30 ÷ 14 giờ 30

Quy trình kinh doanh

60 phút

Trắc nghiệm

 

3. Thi vấn đáp (phỏng vấn):

Công ty sẽ có thông báo danh sách thí sinh dự thi vấn đáp (sau khi có kết quả thi viết).

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25/8/2022 (thí sinh có mặt lúc 07 giờ 45 phút).

- Địa điểm: Hội trường - Công ty Điện lực Tiền Giang.

           

Thời

gian thi

Nội dung vấn đáp

Thời gian thí sinh trả lời

Giám khảo

Hình thức

vấn đáp

15 phút cho mỗi thí sinh

 

 

1. Kỹ thuật điện: kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

 

05 phút

Giám khảo 1

Phỏng vấn trực tiếp thí sinh (Giám khảo hỏi theo câu hỏi thí sinh bốc thăm và thí sinh trả lời câu hỏi), thí sinh ghi lại ý chính câu hỏi và câu trả lời trên giấy

 

 

2. Quy trình kinh doanh: kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

 

05 phút

Giám khảo 2

3. Tổ chức, lao động: Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống; văn hóa doanh nghiệp của EVN SPC

05 phút

Giám khảo 3

 

Lưu ý: thí sinh phải mang theo “Biên nhận Hồ sơ tuyển dụng lao động năm 2022” và giấy CMND khi đi ôn tập và thi để kiểm tra, đối chiếu.

          Công ty Điện lực Tiền Giang yêu cầu các phòng có liên quan và các thí sinh dự thi tuyển dụng lao động năm 2022 thực hiện đúng các nội dung nêu trên./.


TIN LIÊN QUAN

(10:13 - 26/09/2022)

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NHIỆM KỲ 2022-2025

(07:51 - 14/09/2022)

Thông báo ký hợp đồng thử việc đối với lao động mới tuyển dụng năm 2022

(14:09 - 12/09/2022)

Thông bao về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang

(15:17 - 05/09/2022)

Thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động trực tiếp (công nhân trực tiếp) năm 2022

(10:01 - 30/08/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP (CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP) NĂM 2022

(17:38 - 22/08/2022)

Thông báo về việc kết quả thi viết và tiếp tục dự thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng lao động - năm 2022

(15:59 - 03/08/2022)

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỔ BIẾN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI, THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

(16:50 - 29/07/2022)

Công đoàn Công ty Điện lực Tiền Giang thăm hỏi công nhân lao động trực tiếp ngoài hiện trường

(10:21 - 20/07/2022)

Thông báo mời thầu Gói thầu số 26: LBFCO, FCO, LA và Fuse link các loại

(10:09 - 18/07/2022)

Thông báo mời thầu Gói thầu số 29: Dây hạ thế các loại