Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Công ty Điện lực Tiền Giang | 16:22 | 02/06/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

Năm 2022 là năm chuyển mình sau thời gian dài cả tỉnh chung tay chống dịch Covid-19, do đó Công ty Điện lực Tiền Giang đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương. Cụ thể như đảm bảo cấp điện an toàn ổn định và liên tục đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tốt các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh; phục vụ cho các điểm cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Kết quả đạt 4 tháng thực hiện như sau:

  1. Phụ tải: 4 tháng năm 2022, công suất ngày lớn nhất là 560,48 MW (ngày 14/4/2022). Sản lượng điện nhận toàn Công ty 4 tháng là 1.405,66 triệu kWh, tăng 1,50% so với cùng kỳ năm 2021 (1.360,84 triệu kWh).
  2. Điện thương phẩm: Lũy kế 4 tháng, sản lượng thực hiện đạt 1.138,46 triệu kWh, tăng 4,45% so với năm 2021 (1.089,92 triệu kWh).
  3. Tiết kiệm điện: Lũy kế 4 tháng, toàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tiết kiệm 25,14 triệu kWh, đạt 2,19% so điện thương phẩm.
  4. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện. Trong đó, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 73,218 phút, tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,472 lần/khách hàng, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,147 lần/khách hàng.
  5. Khách hàng: Đến cuối tháng 4/2022, tổng số khách hàng trên địa bàn quản lý là 675.136 khách hàng, trong đó 580.924 khách hàng sử dụng chiếu sáng sinh hoạt và 94.212 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; so với cuối năm 2021 tăng thêm 8.063 khách hàng. Việc cấp điện cho khách hàng với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là:
  • 1.078 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn ≤ 3 ngày làm việc.
  • 4.274 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn ≤ 5 ngày làm việc.
  • 3.183 khách hàng ngoài sinh hoạt ≤ 7 ngày làm việc.
  • 121 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện qua trạm chuyên dùng < 7 ngày làm việc.
  1. Công tác đầu tư xây dựng lưới điện: Dự kiến trong năm 2022 Công ty được giao thực hiện đầu tư 116 công trình công trình lưới điện với giá trị là 309,911 tỷ đồng, đến nay đã có 27 công trình đã thi công xong.

Một số mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tháng 5/2022:

Đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của địa phương.

Tham gia tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang để lắng nghe giải đáp thắc mắc về điện; Báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang kết quả hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Tiền Giang năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022.

Kiểm tra hồ sơ pháp lý hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các Điện lực trực thuộc./.


TIN LIÊN QUAN

(10:37 - 15/12/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 11/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12/2022

(07:20 - 27/09/2022)

Thông báo về việc thay đổi hình thức gửi thông báo tiền điện và hình thức thu tiền điện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tiền Giang

(15:17 - 07/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 8/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

(08:37 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 7/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

(13:41 - 14/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 6/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

(16:22 - 02/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

(14:44 - 29/04/2022)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG

(18:58 - 28/04/2022)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG

(10:43 - 19/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 3/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4/2022

(10:54 - 12/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 01/2022