Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PC Tiền Giang | 10:43 | 19/04/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 3/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4/2022

Năm 2022 là năm chuyển mình sau thời gian dài cả tỉnh chung tay chống dịch Covid-19, do đó Công ty Điện lực Tiền Giang đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương. Cụ thể như đảm bảo cấp điện an toàn ổn định và liên tục đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tốt các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh; phục vụ cho các điểm cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Kết quả đạt 3 tháng thực hiện như sau:

  1. Phụ tải: 3 tháng năm 2022, công suất ngày lớn nhất là 553,15 MW (ngày 25/3/2022). Sản lượng điện nhận toàn Công ty 3 tháng là 1.020,54 triệu kWh, tăng 1,92% so với cùng kỳ năm 2021 (1.005,03 triệu kWh).
  2. Điện thương phẩm: Lũy kế 3 tháng, sản lượng thực hiện đạt 835,34 triệu kWh, tăng 7,11% so với năm 2021 (779,87 triệu kWh).
  3. Tiết kiệm điện: Lũy kế 3 tháng, toàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tiết kiệm 18,49 triệu kWh, đạt 2,22% so điện thương phẩm.
  4. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện. Trong đó, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 52,24 phút, tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,358 lần/khách hàng, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,1428 lần/khách hàng.
  5. Khách hàng: Đến cuối tháng 3/2022, tổng số khách hàng trên địa bàn quản lý là 673.302 khách hàng, trong đó 579.889 khách hàng sử dụng chiếu sáng sinh hoạt và 93.413 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; so với cuối năm 2021 tăng thêm 6.229 khách hàng. Việc cấp điện cho khách hàng với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là:
  • 990 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn ≤ 3 ngày làm việc.
  • 3.424 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn ≤ 5 ngày làm việc.
  • 2.242 khách hàng ngoài sinh hoạt ≤ 7 ngày làm việc.
  • 97 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện qua trạm chuyên dùng < 7 ngày làm việc.
  1. Công tác đầu tư xây dựng lưới điện: Dự kiến trong năm 2022 Công ty được giao thực hiện đầu tư 116 công trình công trình lưới điện với giá trị là 309,911 tỷ đồng, đến nay đã có 27 công trình đã thi công xong.

Một số mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tháng 4/2022:

Đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của địa phương.

Tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2022 tại Trung Đoàn 924.

Họp bàn về việc bổ sung thủ tục đăng ký kinh doanh điện mặt trời mái nhà./.


TIN LIÊN QUAN

(07:20 - 27/09/2022)

Thông báo về việc thay đổi hình thức gửi thông báo tiền điện và hình thức thu tiền điện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tiền Giang

(15:17 - 07/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 8/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

(08:37 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 7/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

(13:41 - 14/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 6/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

(16:22 - 02/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

(14:44 - 29/04/2022)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG

(18:58 - 28/04/2022)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG

(10:43 - 19/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 3/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4/2022

(10:54 - 12/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 01/2022

(07:58 - 15/12/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 11/2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12/2021