Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG | 10:54 | 12/01/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 01/2022

Năm 2021, Công ty Điện lực Tiền Giang lập phương án SXKD với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát nhưng do biến chủng mới lây lan nhanh, diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tất cả mọi hoạt động cả ngành điện. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Tiền Giang vẫn nổ lực hết mình với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn ổn định và liên tục đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tốt các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh; phục vụ cho các điểm cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Kết quả đạt được như sau:

  1. Phụ tải: Năm 2021, công suất ngày lớn nhất là 564MW, tăng 2,79% so với năm 2020 (Pmax2020 = 548,5MW). Sản lượng điện nhận toàn Công ty năm 2021 là 3.834,1 triệu kWh, giảm 5,68% so với cùng kỳ năm 2020 (4.072,6 triệu kWh).
  2. Điện thương phẩm: Năm 2021, sản lượng thực hiện đạt 3.118,28 triệu kWh, giảm 2,24% so với năm 2020 (3.189,73 triệu kWh).
  3. Tiết kiệm điện: Năm 2021, toàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tiết kiệm 74,41 triệu kWh, đạt 2,43% so điện thương phẩm.
  4. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện. Trong đó, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 285,78 phút, tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 1,92 lần/khách hàng, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,2747 lần/khách hàng.
  5. Khách hàng: Năm 2021, tổng số khách hàng trên địa bàn quản lý là 667.761 khách hàng, trong đó 577.751 khách hàng sử dụng chiếu sáng sinh hoạt và 90.010 khách hàng sử dụng khác; so với cuối năm 2020 tăng thêm 19.687 khách hàng. Việc cấp điện cho khách hàng với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là:
  • 2.136 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn ≤ 3 ngày làm việc.
  • 9.508 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn ≤ 5 ngày làm việc.
  • 8.387 khách hàng ngoài sinh hoạt ≤ 7 ngày làm việc.
  • 309 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện qua trạm chuyên dùng < 7 ngày làm việc.
  1. Công tác đầu tư xây dựng lưới điện: năm 2021 Công ty được giao thực hiện đầu tư 173 công trình công trình lưới điện với giá trị là 284,5 tỷ đồng, đến nay đã có 96 công trình đã thi công xong.

Một số mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tháng 01/2022:

Đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của địa phương, đặc biệt trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Đảm bảo các công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Tổng công ty và UBND tỉnh Tiền Giang.

Triển khai thực hiện dự báo nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả bảo đảm cung ứng điện 2022 và các năm tiếp./.


TIN LIÊN QUAN

(07:20 - 27/09/2022)

Thông báo về việc thay đổi hình thức gửi thông báo tiền điện và hình thức thu tiền điện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tiền Giang

(15:17 - 07/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 8/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

(08:37 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 7/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

(13:41 - 14/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 6/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

(16:22 - 02/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

(14:44 - 29/04/2022)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG

(18:58 - 28/04/2022)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC HẠ TẦNG

(10:43 - 19/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 3/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4/2022

(10:54 - 12/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 01/2022

(07:58 - 15/12/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 11/2021 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12/2021