Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Đăng bởi | 03:11 | 17/03/2014

Thực thi văn hóa trong Công ty Điện lực tiền Giang

Văn hoá doanh nghiệp có thể được hiểu là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích chung.

 

 

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Do vậy, CBCNV Công ty Điện lực Tiền Giang cùng nâng cao nhận thức và cam kết phấn đấu xây dựng hình ảnh của Công ty, qua việc thực thi văn hóa tại Công ty.

Công ty Điện lực Tiền Giang phấn đấu là doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội trong phân phối và kinh doanh điện năng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân tỉnh Tiền Giang, góp phần cùng EVN thực hiện vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; xây dựng đơn vị có nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống quản lý hiện đại, không ngừng phát triển về quy mô thuộc lĩnh vực hoạt động.

Huỳnh Văn Dễ - PCTG


TIN LIÊN QUAN

(10:33 - 25/11/2021)

QUY TẮC ỨNG XỬ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 2885 /QĐ-EVN SPC ngày 20/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam)

(10:09 - 25/11/2021)

QUY ĐỊNH VỀ TÀI LIỆU VĂN HÓA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (Ban hành theo Quyết định số 1890/QĐ-EVN SPC ngày 30/6/2015)

(09:31 - 22/08/2018)

Nét văn hóa của Công ty qua tinh thần công dân