Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Đăng bởi | 03:17 | 17/03/2014

Giá trị cốt lõi trong việc thực thi Văn hóa Doanh nghiệp của Công ty Điện lực Tiền Giang

               Sứ mệnh của Công ty Điện lực Tiền Giang là đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, với khẩu hiệu của Công ty Điện lực Tiền Giang là “Công ty Điện lực Tiền Giang thắp sáng niềm tin”.

Từ quan điểm xây dựng nền tảng văn hóa trên, Lãnh đạo Công ty xác định những giá trị cốt lõi song hành cùng Công ty trong quá trình hình thành và phát triển thể hiện ở các giá trị cốt lõi như sau:

            Chất lượng - Tín nhiệm

Chất lượng – Tín nhiệm là giá trị được Công ty Điện lực Tiền Giang tôn vinh với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm điện năng và chất lượng phục vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm của CBNV; Công ty cam kết với mọi đối tác và khách hàng đảm bảo chất lượng là mục tiêu hàng đầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

            Tận tâm – Trí tuệ.

Công ty Điện lực Tiền Giang mong muốn và quyết tâm xây dựng phong cách điển hình của CBNV là tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và đối với cộng đồng xã hội. Các thành viên trong Công ty luôn cống hiến sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc có hiệu quả, hết lòng phục vụ để đem lại sự hài lòng cho đối tác, cho khách hàng và vì hạnh phúc cộng đồng xã hội.

            Hợp tác – Chia sẻ.

Công ty Điện lực Tiền Giang là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Nam có nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Do đó, Công ty luôn coi trọng sự hợp tác, hài hòa, hiệu quả; sự thông cảm chia sẻ của nhân dân và chính quyền địa phương, của đối tác, khách hàng và của chính nội bộ đội ngũ CBNV. Tôn vinh những giá trị này, Công ty Điện lực Tiền Giang mong muốn mọi đối tượng có liên quan hợp tác trên tinh thần trung thực, công bằng, sẵn sàng chia sẻ, gắn bó chặt chẽ để giải quyết mọi vần đề, cùng nhau phát triển, cùng nhau hành động vì sự thành công, tiến bộ của ngành, của mỗi thành viên trong Công ty và quyền lợi của các đối tác.

            Sáng tạo – Hiệu quả.

            Chủ động sáng tạo là đòn bẩy phát triển của Công ty Điện lực Tiền Giang. Vì vậy, Công ty mong muốn và quyết tâm xây dựng một môi trường thuận lợi để mọi người phát huy được khả năng sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ, thường xuyên đổi mới công nghệ, quy trình quản lý để có hiệu quả cao nhất, đưa Công ty phát triển đi lên một cách bền vững, toàn diện.

Thường xuyên quan tâm và đẩy mạnh đầu tư cho các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật; khuyến khích đội ngũ CBNV, đặc biệt là ở đơn vị trực tiếp sản xuất hăng say nghiên cứu, đề xuất cải tiến công nghệ sản xuất và tích cực ứng dụng công nghệ mới vào lao động sản xuất để có kết quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh./.

Huỳnh Văn Dễ - PCTG


TIN LIÊN QUAN

(10:33 - 25/11/2021)

QUY TẮC ỨNG XỬ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 2885 /QĐ-EVN SPC ngày 20/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam)

(10:09 - 25/11/2021)

QUY ĐỊNH VỀ TÀI LIỆU VĂN HÓA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (Ban hành theo Quyết định số 1890/QĐ-EVN SPC ngày 30/6/2015)

(09:31 - 22/08/2018)

Nét văn hóa của Công ty qua tinh thần công dân