Tin tức & hoạt động

Hoạt động cộng đồng

Tin mới new

(17:05 - 25/12/2020)

Thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động - năm 2020 và dự kiến bố trí đơn vị công tác sau tuyển dụng.

(09:04 - 17/12/2020)

Thông báo kết quả thi viết và tiếp tục dự thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng lao động - năm 2020

(14:35 - 03/12/2020)

Thông báo thời gian phổ biến đề cương ôn thi, thi tuyển dụng lao động - năm 2020.

(14:44 - 20/11/2020)

Thông báo tuyển dụng công nhân lao động trực tiếp năm 2020.

(18:46 - 24/04/2020)

Thông báo ký hợp đồng thử việc

(12:05 - 13/04/2020)

Thông báo về việc tiếp nhận kết quả tự kiểm tra sức khỏe lao động mới tuyển dụng sau thời gian điều trị bệnh

(09:55 - 30/01/2020)

Thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe lao động mới tuyển dụng - năm 2019

(09:52 - 30/01/2020)

Thông báo ký hợp đồng thử việc đối với lao động mới tuyển dụng