Tin tức & hoạt động

Hoạt động cộng đồng


Tin mới new

(17:05 - 25/12/2020)

Thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động - năm 2020 và dự kiến bố trí đơn vị công tác sau tuyển dụng.

(09:04 - 17/12/2020)

Thông báo kết quả thi viết và tiếp tục dự thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng lao động - năm 2020

(14:35 - 03/12/2020)

Thông báo thời gian phổ biến đề cương ôn thi, thi tuyển dụng lao động - năm 2020.

(14:44 - 20/11/2020)

Thông báo tuyển dụng công nhân lao động trực tiếp năm 2020.

(18:46 - 24/04/2020)

Thông báo ký hợp đồng thử việc

(12:05 - 13/04/2020)

Thông báo về việc tiếp nhận kết quả tự kiểm tra sức khỏe lao động mới tuyển dụng sau thời gian điều trị bệnh

(09:55 - 30/01/2020)

Thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe lao động mới tuyển dụng - năm 2019

(09:52 - 30/01/2020)

Thông báo ký hợp đồng thử việc đối với lao động mới tuyển dụng

(08:18 - 09/01/2020)

Thông báo về việc khám sức khỏe lao động mới tuyển dụng - năm 2019 để xác định leo cao

(16:04 - 24/12/2019)

Thông báo kết quả trúng tuyển, thi tuyển dụng lao động năm 2019

(15:57 - 24/12/2019)

Thông báo kết quả chấm điểm phúc khảo vấn đáp môn Tổ chức lao động.

(16:57 - 12/03/2018)

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động năm 2018

(16:24 - 05/03/2018)

Thông báo về việc Tham dự thi vấn đáp tuyển dụng lao động năm 2018

(16:20 - 05/03/2018)

Thông báo về việc tham dự lập thủ tục tuyển dụng lao động năm 2018

(09:38 - 28/12/2017)

Thông báo về việc Trúng tuyển thi tuyển dụng lao động năm 2017

(11:22 - 21/12/2017)

Thông báo điểm thi tuyển dụng lao động năm 2017

(09:48 - 07/12/2017)

Thông báo thi vấn đáp tuyển dụng lao động năm 2017

(07:59 - 07/12/2017)

Thông báo kết quả thi viết tuyển dụng lao động năm 2017

(07:52 - 15/11/2017)

Thông báo thời gian thi viết tuyển dụng lao động năm 2017

(03:15 - 12/03/2015)

Thông báo kết quả khám sức khỏe tuyển dụng lao động và phân công bố trí đơn vị công tác nhân viên mới tuyển dụng

Kết quả khám sức khỏe tuyển dụng và phân công bố trí đơn vị công tác nhân viên mới tuyển dụng Danh...

TIN LIÊN QUAN

(01:47 - 12/02/2015)

Thông báo khám sức khỏe tuyển dụng lao động

636-TB-PCTG v/v khám sức khỏe tuyển dụng lao động

(04:27 - 10/02/2015)

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động năm 2014

Công văn 616-TB-PCTG

(04:34 - 28/01/2015)

Thông báo học và kiểm tra Quy trình An toàn điện

Thông báo 363-TB-PCTG

(02:15 - 26/12/2014)

Thông báo thi tuyển dụng lao động năm 2014

Công văn 6945/TB-PCTG v/v thông báo thi tuyển dụng lao động năm 2014

(08:42 - 08/12/2014)

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2014

Thông báo tuyển dụng năm 2014