DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

LỊCH NGỪNG GIẢM
CUNG CẤP ĐIỆN

Đăng ký mua điện theo nhu cầu sử dụng.

THÔNG TIN
GIÁ BÁN ĐIỆN

Thông tin giá bán điện ứng với từng ngành và nhóm dịch vụ.

DỊCH VỤ ĐIỆN
TRỰC TUYẾN

Cung cấp các dịch vụ trực tuyến đáp ứng yêu cầu của khách hàng sử dụng điện.

THANH TOÁN
TRỰC TUYẾN

Thanh toán tiền điện thông qua các cổng trực tuyến.

KẾ HOẠCH
ĐẤU THẦU

Cập nhật thông tin các gói thầu đang thực hiện.

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

Cung cấp thông tin cần thiết, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tin mới new

(15:52 - 16/05/2023)

Tiền Giang: Công tác vận hành cung cấp điện gặp nhiều khó khăn do nắng nóng kéo dài

(10:58 - 05/05/2023)

THÔNG BÁO BIỂU GIÁ BÁN ĐIỆN MỚI

(11:09 - 10/04/2023)

THÔNG BÁO VIỆC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

(16:13 - 02/10/2023)

Phương thức vận hành ngày 03/10/2023.

(16:13 - 02/10/2023)

Phương thức vận hành ngày 03/10/2023.

(16:13 - 02/10/2023)

Phương thức vận hành ngày 03/10/2023.

(14:29 - 29/09/2023)

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa lưới trung áp tuần từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/10/2023 của Công ty Điện lực Tiền Giang

(14:29 - 29/09/2023)

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa lưới trung áp tuần từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/10/2023 của Công ty Điện lực Tiền Giang

(14:29 - 29/09/2023)

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa lưới trung áp tuần từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/10/2023 của Công ty Điện lực Tiền Giang

(14:29 - 29/09/2023)

Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/10/2023 của Công ty Điện lực Tiền Giang

(14:29 - 29/09/2023)

Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/10/2023 của Công ty Điện lực Tiền Giang

(14:29 - 29/09/2023)

Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/10/2023 của Công ty Điện lực Tiền Giang

(14:29 - 29/09/2023)

Phương thức vận hành ngày 29/9/2023 và ngày 01,02/10/2023.

(14:29 - 29/09/2023)

Phương thức vận hành ngày 29/9/2023 và ngày 01,02/10/2023.

(14:29 - 29/09/2023)

Phương thức vận hành ngày 29/9/2023 và ngày 01,02/10/2023.

Liên hệ

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống

đăng ký nhận tin

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống