Nét văn hóa của Công ty qua tinh thần công dân
Chi tiết...
Giá trị cốt lõi trong việc thực thi Văn hóa Doanh nghiệp của Công ty Điện lực Tiền Giang
               Sứ mệnh của Công ty Điện lực Tiền Giang là đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, với khẩu hiệu của Công ty Điện lực Tiền Giang là “Công ty Điện lực Tiền Giang thắp sáng niềm tin”.
Chi tiết...
Thực thi văn hóa trong Công ty Điện lực tiền Giang
Văn hoá doanh nghiệp có thể được hiểu là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích chung.  
Chi tiết...
 
Đầu trang