Thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động - năm 2020 và dự kiến bố trí đơn vị công tác sau tuyển dụng.
Chi tiết...
Thông báo kết quả thi viết và tiếp tục dự thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng lao động - năm 2020
Chi tiết...
Thông báo thời gian phổ biến đề cương ôn thi, thi tuyển dụng lao động - năm 2020.
Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng công nhân lao động trực tiếp năm 2020.
Chi tiết...
Thông báo ký hợp đồng thử việc
Chi tiết...
Thông báo về việc tiếp nhận kết quả tự kiểm tra sức khỏe lao động mới tuyển dụng sau thời gian điều trị bệnh
Chi tiết...
Thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe lao động mới tuyển dụng - năm 2019
Chi tiết...
Thông báo ký hợp đồng thử việc đối với lao động mới tuyển dụng
Chi tiết...
Thông báo về việc khám sức khỏe lao động mới tuyển dụng - năm 2019 để xác định leo cao
Chi tiết...
Thông báo kết quả trúng tuyển, thi tuyển dụng lao động năm 2019
Chi tiết...
Thông báo kết quả chấm điểm phúc khảo vấn đáp môn Tổ chức lao động.
Chi tiết...
Thông báo kết quả tuyển dụng lao động năm 2018
Chi tiết...
Thông báo về việc Tham dự thi vấn đáp tuyển dụng lao động năm 2018
Chi tiết...
Thông báo về việc tham dự lập thủ tục tuyển dụng lao động năm 2018
Chi tiết...
Thông báo về việc Trúng tuyển thi tuyển dụng lao động năm 2017
Chi tiết...
Các Thông báo tuyển dụng đã đưa
  Thông báo điểm thi tuyển dụng lao động năm 2017
  Thông báo thi vấn đáp tuyển dụng lao động năm 2017
  Thông báo kết quả thi viết tuyển dụng lao động năm 2017
  Thông báo thời gian thi viết tuyển dụng lao động năm 2017
  Thông báo kết quả khám sức khỏe tuyển dụng lao động và phân công bố trí đơn vị công tác nhân viên mới tuyển dụng
  Thông báo khám sức khỏe tuyển dụng lao động
  Thông báo kết quả tuyển dụng lao động năm 2014
  Thông báo học và kiểm tra Quy trình An toàn điện
  Thông báo thi tuyển dụng lao động năm 2014
  Thông báo tuyển dụng lao động năm 2014
 
Đầu trang