Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020

Trong năm 2019, Công ty Điện lực Tiền Giang đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế, an sinh, xã hội và sinh hoạt của người dân; đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Phụ tải: Công suất ngày lớn nhất trong năm là 490 MW tăng 5,4% so với năm 2018 (Pmax2018 = 465 MW).

Điện thương phẩm: Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 thực hiện đạt 3.032,9 triệu kWh, tăng 11,93% so với năm 2018 (2.709,71 triệu kWh).

Tiết kiệm điện: Năm 2019, toàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tiết kiệm 62,97 triệu kWh, đạt 2,08% so điện thương phẩm.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Công ty thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện năm 2019.

Khách hàng: đến cuối năm 2019, tổng số khách hàng trên địa bàn quản lý là 618.430 khách hàng, trong đó 550.123 khách hàng sử dụng chiếu sáng sinh hoạt và 68.307 khách hàng sử dụng khác; so với cuối năm 2018 tăng thêm 28.550 khách hàng. Đến năm 2019, việc cấp điện cho khách hàng với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là:

 • 1.297 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn ≤ 3 ngày làm việc.
 • 12.548 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn ≤ 5 ngày làm việc.
 • 11.035 khách hàng ngoài sinh hoạt ≤ 7 ngày làm việc.
 • 491 khách hàng ngoài sinh hoạt mua điện qua trạm chuyên dùng < 7 ngày làm việc.

Công tác đầu tư xây dựng lưới điện: Đã hoàn thành 66/71 công trình, giá trị thực hiện là 171,57 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch, trong đó có các công trình nổi bật như:

 • Các công trình phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ;
 • Các công trình chống hạn, chống quá tải ở các khu vực xông thanh long, nuôi trồng thủy sản.
 • Công trình chống úng huyện Tân Phước.

Ngoài ra, Công ty đang triển khai thực hiện đầu tư 38 công trình cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn theo tiêu chí số 4 trên địa bàn 30 xã, với khối lượng đầu tư: i) Đường dây trung thế dài 237,49km; ii) Đường dây hạ thế dài 1.001,63km; iii) Lắp mới và nâng công suất 499 TBA các loại với tổng dung lượng 21.435kVA;

Một số mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2020:

 • Đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của địa phương;
 • Triển khai các công trình nông thôn mới 2020, tham mưu chuẩn bị các nội dung Biên bản thoả thuận đầu tư các công trình cấp điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020-2021;
 • Tổ chức mua sắm VTTB phục vụ công tác năm 2020;
 • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cho giai đoạn 5 năm 2021-2025;
 • Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020” phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao;
 • Hoàn thành các công trình thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn lưới điện năm 2020 theo đúng tiến độ được giao./.
In      Trở về CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 02/2020 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 03/2020 (10:56 - 12/03/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 7/2019 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019 (16:54 - 12/08/2019)
   Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết (14:39 - 29/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 5/2019 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 6/2019 (08:53 - 10/06/2019)
   Thông cáo báo chí chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam năm 2018 thăng hạng vượt bậc (10:56 - 16/01/2019)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11/2018 (09:26 - 15/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 8, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2018 (08:35 - 17/09/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (14:57 - 15/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Lào thăm và làm việc tại EVN (09:10 - 06/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 6, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7/2018 (16:04 - 13/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2018 (10:31 - 23/04/2018)

Đầu trang