Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 5/2019 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 6/2019

Trong tháng 5/2019, Công ty Điện lực Tiền Giang đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế, an sinh, xã hội và sinh hoạt của người dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đặt biệt là kế hoạch lợi nhuận Tổng công ty giao

Phụ tải: Công suất ngày lớn nhất trong năm là 489 MW tăng 18,60% so với năm 2018 (412,3 MW)

Điện thương phẩm: Sản lượng điện thương phẩm lũy kế đến tháng 5/2019 thực hiện đạt 1.244,17 triệu kWh, tăng 14,96% so với cùng kỳ năm 2018 (1.082,31 triệu kWh).

Tiết kiệm điện: đến tháng 5/2019, toàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tiết kiệm 25,77 triệu kWh đạt 2,08% so điện thương phẩm.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Đến tháng 5/2019, Công ty đạt tất cả các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện.

Nộp ngân sách: Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách, không để tồn nợ với ngân sách Nhà nước. Năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện việc kê khai và nộp thuế qua hình thức điện tử. Tổng số tiền nộp ngân sách địa phương đến tháng 5/2019 là 4,513 tỷ đồng.

Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp phát triển lưới điện: Đã hoàn thành 41 công trình ĐTXD, giải ngân được 123,428 tỷ đồng, đạt 76,31% kế hoạch giao. Ngoài ra, Công ty đang triển khai thực hiện đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn theo tiêu chí số 4 trên địa bàn 30 xã, với khối lượng đầu tư: i) Đường dây trung thế dài 237,49km; ii) Đường dây hạ thế dài 1.001,63km; iii) Lắp mới và nâng công suất 499 TBA các loại với tổng dung lượng 21.435kVA;

Một số mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tháng 6/2019:

  • Tham dự hội nghị phối hợp công tác giữa EVN SPC với các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2019.
  • Hoàn tất việc xác minh, khắc phục, giải đáp các kiến nghị của cử tri sau các buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang với nhân dân trong tỉnh về chỉ số PAPI.
  • Làm việc với Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương về việc thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập.
  • Bảo đảm cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty, làm nền tảng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời các yêu cầu về cung cấp điện cho các hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, thực hiện các thủ tục của Điện lực dưới 7 ngày.

Công tác ĐTXD: đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thi công các công trình đang triển khai, tổng nghiệm thu đối với các công trình đã thi công hoàn tất và nghiệm thu đợt đối với các công trình thi công dở dang. Tập trung thi công hoàn tất các công trình cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn theo tiêu chí số 4 năm 2018 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn theo tiêu chí số 4 năm 2019, nhất là khởi công ở các xã thuộc huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông

In      Trở về CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam năm 2018 thăng hạng vượt bậc (10:56 - 16/01/2019)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11/2018 (09:26 - 15/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 8, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2018 (08:35 - 17/09/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (14:57 - 15/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Lào thăm và làm việc tại EVN (09:10 - 06/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 6, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7/2018 (16:04 - 13/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2018 (10:31 - 23/04/2018)

Đầu trang