Trang chủ Thông tin giá điện Thông tin giá điện
 

Văn bản 2059/ĐTĐL-GP v/v hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018

Văn bản 2059/ĐTĐL-GP (Bấm để xem)

In      Trở về PC Tiền Giang
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Triển khai Quyết định 4006/QĐ -BCT về giá bán buôn điện cho chợ (11:14 - 30/10/2018)
   Thông báo giá điện mới từ ngày 01/12/2017 (15:50 - 04/12/2017)

Đầu trang