Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11/2018

       Tháng 10 năm 2018 Công ty Điện lực Tiền Giang đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế, an sinh, xã hội và sinh hoạt của người dân.

       Sản lượng điện nhận: Tháng 10 là 223,072 triệu kWh, lũy kế năm là 2.197,273 triệu kWh, tăng 0,35% so với cùng kỳ năm 2017 (2.204,880 triệu kWh); sản lượng điện bình quân ngày là 7,498 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 8,058 triệu kWh.

Phụ tải: Công suất ngày lớn nhất là 392,5 MW tăng 0,63% so với năm 2017 (395 MW)

Điện thương phẩm: Sản lượng điện thương phẩm thực hiện tháng 10/2018 đạt 206,880 triệu kWh, lũy kế 2.028,199 triệu kWh, giảm 0,45% so với cùng kỳ năm 2017 (2.037,317 triệu KWh).

Tiết kiệm điện: Thực hiện tháng 10/2018 là 4,917 triệu kWh đạt 2,38% điện thương phẩm, lũy kế năm 47,764 triệu kWh đạt 2,35% điện thương phẩm, giảm 1,10% (48,316 triệu kWh) so với năm 2017.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 472,5126/ phút 504,8182(thực hiện/kế hoạch), tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,0675/0,2839 lần, SAIFI = 2,8302/3,1375 lần.

Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp phát triển lưới điện: Đã hoàn thành 15 công trình ĐTXD giải ngân 113,954 tỷ đồng. Thực hiện đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn theo tiêu chí số 4 trên địa bàn 22 xã, với khối lượng đầu tư: i) Đường dây trung thế dài 108,2km; ii) Đường dây hạ thế dài 681km; iii) Lắp mới và nâng công suất 413 TBA các loại với tổng dung lượng 17.412,5kVA;

Một số mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10 năm 2018:

- Công tác ĐTXD: Công ty Điện lực Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dở dang, tập trung lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình mới triển khai trong năm. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình Cải tạo và phát triển lưới điện cấp điện cho các xã nông thôn mới 2018; Đẩy nhanh tiến độ tổng nghiệm thu đối với các công trình đã thi công hoàn tất và nghiệm thu đợt đối với các công trình đang thi công. Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư cho các công trình nông thôn mới 2019.

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời các yêu cầu về cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, thực hiện các thủ tục của Điện lực dưới 7 ngày.

- Thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện, chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ĐTXD, tài chính năm 2018 theo chỉ đạo của Tổng công ty tại văn bản số 5051/EVN SPC-KH ngày 25/7/2018 và 5029/TB-EVN SPC ngày 27/7/2018.

In      Trở về Văn Phòng
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 8, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2018 (08:35 - 17/09/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (14:57 - 15/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Lào thăm và làm việc tại EVN (09:10 - 06/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 6, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7/2018 (16:04 - 13/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2018 (10:31 - 23/04/2018)

Đầu trang