Trang chủ Thông tin giá điện Thông tin giá điện
 

Triển khai Quyết định 4006/QĐ -BCT về giá bán buôn điện cho chợ

Quyết định 4006/QĐ -BCT về giá bán buôn điện cho chợ (tải về)

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Thông báo giá điện mới từ ngày 01/12/2017 (15:50 - 04/12/2017)

Đầu trang