Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 8, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2018

         Trong tháng 8 năm 2018, tình hình lưới điện của Công ty Điện lực Tiền Giang như sau.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

        Tháng 9 năm 2018 Công ty Điện lực Tiền Giang đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 8 là 230,45 triệu kWh, lũy kế năm là 1.746,19 triệu kWh, tăng 0,08% so với cùng kỳ năm 2017 (1.744,85 triệu kWh); sản lượng điện bình quân ngày là 7,41 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 8,01 triệu kWh.

b) Phụ tải: Công suất ngày lớn nhất là 399,2 MW tăng 0,53% so với năm 2017 (397,1 MW)

c) Điện thương phẩm: Sản lượng điện thương phẩm thực hiện tháng 8/2018 đạt 215,67 triệu kWh, lũy kế 1.609,45 triệu kWh, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2017 (1.609,09 triệu KWh).

d) Tiết kiệm điện thực hiện tháng 8/2018 là 4,87 triệu kWh đạt 2,26% điện thương phẩm, lũy kế năm 37,9 triệu kWh đạt 2,35% điện thương phẩm, giảm 0,34% (38,03 triệu kWh) so với năm 2017.

e) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 315,365/403,8546 phút (thực hiện/kế hoạch), tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,0434/0,2271 lần, SAIFI = 2,0297/2,5101 lần.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

            Kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện năm 2018 Tổng công ty giao cho Công ty là 30 công trình với giá trị là 118,700 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện được 10 công trình với giá trị là 69,190 tỷ đồng, đạt 58,29% kế hoạch.        

Ngoài ra năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Công ty Điện lực Tiền Giang thực hiện đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn theo tiêu chí số 4 trên địa bàn 22 xã, với khối lượng đầu tư: i) Đường dây trung thế dài 108,2km; ii) Đường dây hạ thế dài 681,0km; iii) Lắp mới và nâng công suất 413 TBA các loại với tổng dung lượng 17.412,5kVA; iv) Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 9/2018:

            Công ty Điện lực Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn năm 2018 đang còn dở dang, tập trung lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình dự kiến khởi công trong năm 2019. Đẩy nhanh việc lập hồ sơ để triển khi thi công 26 công trình Cải tạo và phát triển lưới điện cấp điện cho 22 xã nông thôn mới 2018, dự kiến các công trình sẽ khởi công thi công và hoàn thành trong quí IV/2018.

            Thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2018 theo chỉ đạo của Tổng công ty.

            Tiếp tục phối hợp địa phương thực hiện kế hoạch tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm theo kế hoạch số 071/KH-PCTG ngày 08/01/2018.

In      Trở về Văn phòng
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (14:57 - 15/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Lào thăm và làm việc tại EVN (09:10 - 06/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 6, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7/2018 (16:04 - 13/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2018 (10:31 - 23/04/2018)

Đầu trang