Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018

Trong tháng 7 năm 2018, tình hình lưới điện của Công ty Điện lực Tiền Giang như sau.

I. Tình hình hoạt động  SXKD và ĐTXD tháng 7 năm 2018

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

        Tháng 7 năm 2018 Công ty Điện lực Tiền Giang đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 7 là 221,36 triệu kWh, lũy kế năm là 1.515,74 triệu kWh, tăng 0,23% so với cùng kỳ năm 2017 (1.512,20 triệu kWh); sản lượng điện bình quân ngày là 7,06 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 7,84 triệu kWh.

b) Phụ tải: Công suất ngày lớn nhất là 398,4 MW tăng 0,89% so với năm 2017 (387,2 MW)

c) Điện thương phẩm: Sản lượng điện thương phẩm thực hiện tháng 7/2018 đạt 199,48 triệu kWh, lũy kế 1.393,78 triệu kWh, giảm âm 0,36% so với cùng kỳ năm 2017 (1.398,79 triệu KWh).

d) Tiết kiệm thực hiện tháng 7/2018 là 4,81 triệu kWh đạt 2,38% điện thương phẩm, lũy kế năm 33,03 triệu kWh đạt 2,37% điện thương phẩm, tăng 0,25% (32,99 triệu kWh) so với năm 2017.

e) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 214,9519/353,3728 phút (thực hiện/kế hoạch), tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,0361/0,1987 lần, SAIFI = 1,5966/2,1963 lần.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

            Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2018 Tổng công ty giao cho Công ty là 26 công trình với giá trị là 66,946 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện được 6 công trình với giá trị là 52,302 tỷ đồng, đạt 78,13% kế hoạch.        

Ngoài ra năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Công ty Điện lực Tiền Giang thực hiện đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn theo tiêu chí số 4 trên địa bàn 22 xã, với khối lượng đầu tư: i) Đường dây trung thế dài 108,2km; ii) Đường dây hạ thế dài 681,0km; iii) Lắp mới và nâng công suất 413 TBA các loại với tổng dung lượng 17.412,5kVA; iv) Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng. Vừa qua, ngày 16/3/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam và UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc để thỏa thuận cơ chế vốn đầu tư cho khối lượng trên, dự kiến tỉnh Tiền Giang tạm ứng từ vốn ngân sách khoảng 80 tỷ đồng.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 7/2018:

            Công ty Điện lực Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc kế hoạch ĐTXD, SCL năm 2018 đang còn dở dang, tập trung lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình dự kiến khởi công trong năm 2019. Đẩy nhanh việc lập hồ sơ để triển khi thi công 26 công trình Cải tạo và phát triển lưới điện cấp điện cho 22 xã nông thôn mới 2018, dự kiến các công trình sẽ khởi công thi công và hoàn thành trong quí IV/2018.

            Thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện, chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ĐTXD, tài chính năm 2018 theo chỉ đạo của Tổng công ty.

            Tiếp tục phối hợp địa phương thực hiện kế hoạch tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm theo kế hoạch số 071/KH-PCTG ngày 08/01/2018.

In      Trở về Văn phòng
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Lào thăm và làm việc tại EVN (09:10 - 06/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD tháng 6, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7/2018 (16:04 - 13/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2018 (10:31 - 23/04/2018)

Đầu trang