Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD nâng cấp cải tạo lưới điện_Gò Công Đông

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực ĐL Gò Công Đông 2016

In      Trở về
Đầu trang