Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Sáu 15/12/2017
Cái bè07h30 - 16h00Một phần xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông, Mỹ Tân, Thiện TríSửa chữa điện
07h30 - 16h30Một phần xã Thiện Trí huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Thiện Trí huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Thiện Trí huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Thiện Trí huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Thiện Trí huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Thiện Trí huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Thiện Trí huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Thiện Trí huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Thiện Trí huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 11h30Một phần xã Bình Phú, Phú NHuận huyện Cai LậySửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần xã Phú Nhuận huyện Cai LậySửa chữa điện
Gò Công Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Vạn Thành xã Bình NghịSửa chữa điện
Gò Công Tây - 1 phần ấp Thọ Khương xã Bình PhúSửa chữa điện
Mỹ tho07h30 - 15h30Một phần ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 10h00Một phần ấp Lý Quàn 1 , Xã Phú Đông , Một phần ấp Pháo Đài , Xã Phú TânSửa chữa điện
08h00 - 16h00Một phần ấp Tân Xuân , Xã Tân PhúSửa chữa điện
Một phần ấp Tân Xuân , Xã Tân PhúSửa chữa điện
11h00 - 13h00Một phần ấp Bãi Bùn , Xã Phú ThạnhSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần xã Mỹ PhướcSửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 16/12/2017
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Gò Công Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Vạn Thành, Hiệp Trị xã Bình NghịSửa chữa điện
Gò Công Tây - 1 phần ấp Bắc TTVB và 1 phần ấp Bình Hòa Đông xã Bình Nhì.Sửa chữa điện
- 1 phần ấp Hạ, TTVBSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thượng, TTVBSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thượng, TTVBSửa chữa điện
- 1 phần ấp Phú Quí xã Vĩnh HựuSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thạnh Phú xã Đồng ThạnhSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thạnh Thới xã Đồng SơnSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 15h30Tuyến đường Khu Giải Tỏa Lộ Ma, Phường 8, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P3,8; Một phần TL879 thuộc xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tuyến đường Khu Giải Tỏa Lộ Ma, Phường 8, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Tân Xuân , Xã Tân PhúSửa chữa điện
Một phần ấp Tân Xuân , Xã Tân PhúSửa chữa điện
Một phần ấp Kinh Nhiếm , Xã Phú ThạnhSửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 17/12/2017
Cái bè07h30 - 16h00Toàn xã Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, một phần xã Thiện Trí, Thiện Trung, Mỹ Trung, Mỹ Hội, An Cư, Hậu Thành, Hoà Khánh, Thiện TríSửa chữa điện
07h30 - 16h30Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A huyện Cái Bè.Sửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Phường 1 và một phần phường 2,4 thị xã Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG09h00 - 12h00Một phần xã Song Thuận; 2/3 xã Kim Sơn.Sửa chữa điện
Gò Công Ðông08h00 - 16h00Toàn bộ xã Bình Nghị, Phước Trung, Tăng Hòa, Tân Thành và Thị Trấn Tân HòaSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 15h30Khách hàng chuyên cùng Cty CP May Tiền Tiến, Kho xăng Dầu Tiền Giang, thuộc Phường 9, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần ấp 5, xã Tam Hiệp, Châu Thành.Sửa chữa điện
07h30 - 13h30Một phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Tân Hưng , Xã Tân ThớiSửa chữa điện
Một phần ấp Tân Hưng , Xã Tân ThớiSửa chữa điện
11h00 - 13h00Xã Tân Phú , Xã Tân Thới , Xã Tân Thạnh - huyện Tân Phú Đông và Xã Tam Hiệp - Bến Tre Toàn bộ ấp Cả Thu 1, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông Toàn bộ ấp Bà Tiên 1, Xã Phú Đông, Huyện Tân Phú Đông Sửa chữa điện
11h30 - 13h00Một phần xã Phú Thạnh , toàn phần xã Phú Đông , Phú Tân , huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
TX Gò Công06h30 - 16h00Một phần xã Long Chánh, Phường 1, Phường 2 - thị xã Gò Công; Toàn bộ xã Long Hoà, Phường 5 - thị xã Gò Công.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 18/12/2017
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Mỹ Trung.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Trung.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Trung.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Trung.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Trung.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ TrungSửa chữa điện
Một phần xã Đông Hoà Hiệp.Sửa chữa điện
Một phần xã Đông Hoà Hiệp.Sửa chữa điện
Một phần xã Đông Hoà Hiệp.Sửa chữa điện
Một phần xã Đông Hoà Hiệp Một phần xã Đông Hoà Hiệp Một phần xã Đông Hoà Hiệp.Sửa chữa điện
Một phần xã Đông Hoà Hiệp.Sửa chữa điện
Một phần xã Đông Hoà Hiệp.Sửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Gò Công Ðông07h30 - 11h00Một phần ấp 4,5 xã Gia Thuận và một phần ấp 8 xã Tân PhướcSửa chữa điện
13h00 - 17h00Một phần ấp 4 xã Tân TâySửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 16h00 - 1 phần ấp Thạnh An, Thạnh Hòa Tây, Thạnh Hòa Đông xã Thạnh TrịSửa chữa điện
Mỹ tho07h30 - 15h30Một phần TL870, ấp Giáp Nước, ấp Phước Thuận xã Phước Thạnh, TPMT; ấp Xóm Vông xã Thạnh Phú, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Tân Xuân , Xã Tân PhúSửa chữa điện
Một phần ấp Tân Thành , Xã Tân PhúSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 11h00Một phần xã Tân Trung - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
13h30 - 16h30Một phần xã Long Hưng - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 19/12/2017
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
08h00 - 15h00Một phần xã An Cư.Sửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TGToàn xã Bàn Long, một phần Ấp Hữu Lợi xã Hữu ĐạoSửa chữa điện
Chợ gạo08h00 - 14h00Một phần xã Hòa Định và toàn xã Xuân ĐôngSửa chữa điện
Gò Công Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp 7, 8 xã Tân PhướcSửa chữa điện
Gò Công Tây - 1 phần ấp Bình Cách xã Yên LuôngSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 15h30Một phần ấp Long Mỹ, ấp Long Hưng xã Phước Thạnh; Một phần KP Trung Lương, P10; Một phần xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Tân Hưng , Xã Tân ThớiSửa chữa điện
Một phần ấp Tân Phú , Xã Tân ThớiSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 08h30Một phần xã Tân Trung - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
09h00 - 11h30Một phần xã Long Hưng - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
13h30 - 15h30Một phần xã Long Hưng - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 20/12/2017
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
08h00 - 15h00Một phần xã Hoà Khánh.Sửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Ngũ hiệp huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG08h12 - 16h00Một phần xã Tân Lý TâySửa chữa điện
Chợ gạo08h00 - 16h30Một phần xã Tân Thuận Bình và một phần xã Xuân ĐôngSửa chữa điện
Gò Công Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp 5, 6 xã Tân PhướcSửa chữa điện
Gò Công Tây - 1 phần ấp Bình Cách xã Yên Luông - 1 phần ấp Bình Nhựt xã Thành CôngSửa chữa điện
Mỹ tho07h30 - 15h30Một phần QL1A xã Long Định, xã Long Hưng, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Cồn Cống , Xã Phú TânSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 16h00Một phần xã Tân Trung - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 21/12/2017
Cái bè07h30 - 16h00Một phần xã An Thái Đông.Sửa chữa điện
07h30 - 16h30Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội.Sửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Tân Phú thị xã Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TGMột phần xã Tân Lý TâySửa chữa điện
Chợ gạo08h00 - 14h00Ấp Tân Phú 1, Tân Bình 1, xã Tân Thuận BìnhSửa chữa điện
08h00 - 16h30Toàn xã Bình Phan và một phần ấp Bình Khương, xã Bình Phục NhứtSửa chữa điện
Gò Công Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp 6, 7 xã Tân PhướcSửa chữa điện
Gò Công Tây - 1 phần ấp Hưng Hòa, Long Hòa, Thới An B xã Long VĩnhSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 15h30Một phần ấp Miếu Hội, xã Bình Đức, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp 4, xã Tam Hiệp, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Tân Bình , Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
Một phần ấp Tân Bình , Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 16h00Một phần xã Bình Đông - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 22/12/2017
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu.Sửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Xã Phú Quý và một phần xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h45 - 16h00Toàn 2 xã: Bàn Long và Vĩnh Kim; Một phần các xã: Đông Hòa, Nhị Bình, Bình Trưng, Long Hưng 9 ( trên ĐT 876)Sửa chữa điện
08h00 - 16h00Một phần xã Tân Lý TâySửa chữa điện
Chợ gạo08h00 - 14h00Ấp Long Hòa, xã Quơn LongSửa chữa điện
Gò Công Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp 3, 4 xã Tân PhướcSửa chữa điện
Gò Công Tây - 1 phần ấp Ninh Đồng xã Đồng SơnSửa chữa điện
Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Quí , Xã Tân ThớiSửa chữa điện
Một phần ấp Tân Quí , Xã Tân ThớiSửa chữa điện
Tân phướcMất điện một phần các xã Tân Hòa Tây, Mỹ Phước TâySửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 09h30Một phần xã Bình Xuân - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
09h45 - 10h15Một phần xã Bình Xuân - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
10h30 - 11h00Một phần xã Bình Xuân - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
11h15 - 12h00Một phần xã Bình Xuân - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
13h15 - 14h45Một phần xã Bình Xuân - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
15h00 - 17h00Một phần xã Bình Xuân - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất