Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Chủ Nhật 16/12/2018
Chợ gạo08h00 - 12h00Một phần xã Long Bình D9ien2 và một phần xã Đăng Hưng PhướcSửa chữa điện
Gò Công Tây07h00 - 17h00 - Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Đông xã Bình Nhì. - Toàn phần ấp Thạnh Lạc Đông, Bình Trung và 1 phần ấp Bình Tây, Tân Thạnh xã Thạnh Nhựt. - Toàn phần Khu phố 1, 2, 3, 4,5 - TTVB. - 1 phần ấp Bình An, Phú Quí xã Vĩnh Hựu.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Tân Ninh , Tân Thành 2 - Xã Tân Phú, toàn phần Xã Tân Thới , xã Tân Thạnh - Huyện Tân Phú Đông và Xã Tam Hiệp - Bến Tre Toàn bộ ấp Cả Thu 1, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông Toàn bộ ấp Bà Tiên 1, Xã Phú Đông, Huyện Tân Phú Đông Sửa chữa điện
Một phần ấp Tân Phú , Cả Thu , Bà Lắm - xã Phú Thạnh - Huyện Tân phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước07h00 - 16h30Mất điện một phần các xã Tân lập 1, 2, Tân Hòa ThànhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 17/12/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức TâySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức TâySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức TâySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức TâySửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần phường 2 thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần phường 2 thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần phường 3 thị xã Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 15h00Một phần các xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo; xã Tân Lý Tây huyện Châu ThànhSửa chữa điện
07h30 - 11h30Một phần xã Long HưngSửa chữa điện
13h30 - 16h30Một phần xã Long HưngSửa chữa điện
Chợ gạo07h00 - 17h00Ấp An lạc Thượng xã Xuân ĐôngSửa chữa điện
Một phần ấp Tân Bình 1 xã Tân Thuận BìnhSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 12h30Một phần xã Long Chánh – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
12h30 - 17h00Một phần xã Long Hưng – thị xã Gò Công; Một phần xã Tân Đông – huyện Gò Công ĐôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 18/12/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Thiện Trí, Thiện TrungSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Tân, Mỹ TrungSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ TrinhSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ TrinhSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Bình Phú huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần phường 3 thị xã Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 15h00Một phần các xã: Tân Bình Thạnh, xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo Sửa chữa điện
07h30 - 11h30Một phần xã Long HưngSửa chữa điện
08h00 - 16h00- Một phần xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành - Một phần xã Lương Hòa Lạc và một phần xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo - Một phần xã Đạo Thạnh TP Mỹ ThoSửa chữa điện
13h30 - 16h30Một phần xã Long HưngSửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 16h00 - 1 phần ấp Thạnh Thới và toàn phần ấp Khương Thọ, Ninh Đồng xã Đồng SơnSửa chữa điện
08h00 - 17h00 - 1 phần ấp Tân Thạnh xã Thạnh Nhựt.Sửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
08h00 - 14h30Một phần Phường 7, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Pháo Đài - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Pháo Đài - xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước07h30 - 17h00Mất điện một phần xã tân Lập 1Sửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 15h30Một phần xã Long Thuận – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 19/12/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Mỹ Đức Đông, Mỹ Tân, Thiện Trung, Mỹ TrungSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc ASửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc ASửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Xã Mỹ Hạnh Đông và một phần xã Tân Hội thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Hiệp Đức huyện Cai LậySửa chữa điện
Trạm Huỳnh Minh Thiện xã Hiệp Đức huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Bình Phú huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 15h00- Một phần xã Tân Bình Thạnh, xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ GạoSửa chữa điện
07h00 - 16h30- Một phần xã: Tân Lý Đông huyện Châu Thành - Một phần xã Tân Lập 1 huyện Tân Phước Sửa chữa điện
07h30 - 11h30Một phần xã Long HưngSửa chữa điện
08h00 - 16h00Một phần xã Hòa Tịnh huyện Chợ GạoSửa chữa điện
13h30 - 16h30Một phần xã Long HưngSửa chữa điện
Chợ gạo08h00 - 12h00Một phần xã Bình Phan và một phần ấp Bình Khương xã Bình Phục NhứtSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần Lộ rẽ Cao Tốc, xã Tam Hiệp, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Tân Hương - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Hương - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước07h30 - 17h00Mất điệnhoàn toàn các xã Tan Hòa thành, Phú Mỹ, một phần các xã Hưng Thạnh, Phước lậpSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 12h30Một phần xã Long Thuận – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
12h30 - 17h00Một phần xã Long Thuận – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 20/12/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Mỹ HộiSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội, Mỹ Thành NamSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ HộiSửa chữa điện
Một phần xã Hòa KhánhSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Ngũ Hiệp huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Ngũ Hiệp huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 15h00Một phần các xã: Mỹ Tịnh An, xã Hòa Tịnh huyện Chợ Gạo Sửa chữa điện
07h30 - 11h30Một phần xã Song ThuậnSửa chữa điện
08h00 - 16h00Một phần xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ GạoSửa chữa điện
13h30 - 16h30Một phần xã Song ThuậnSửa chữa điện
Chợ gạo08h00 - 12h00Toàn xã Hòa ĐịnhSửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 16h30 - 1 phần ấp Bình Nhựt, Bình Hưng xã Thành Công. - 1 phần ấp Long Phước xã Long Chánh và 1 phần xã Bình Xuân - TXGCSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần tuyến đường Một Quang, xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần TL870B , xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
08h00 - 17h00Tuyến đường Lộ Cầu Triễn Lãm, Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Khỏe, Hùng Vương nối dài, thuộc ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Bà Tiên 1 - Xã Phú Đông - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Bà Tiên 1 - Xã Phú Đông - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 16h30Một phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
08h00 - 16h30Một phần xã Bình Xuân – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 21/12/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Hậu Mỹ TrinhSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Trinh Sửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Trinh Sửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 15h00Một phần xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ GạoSửa chữa điện
08h00 - 16h00Một phần xã Trung Hòa huyện Chợ GạoSửa chữa điện
08h00 - 18h00Toàn xã Phú Phong; Hai phần xã Kim Sơn; Một phần Ấp Vĩnh Quí xã Vĩnh KimSửa chữa điện
Chợ gạo07h00 - 17h00Ấp Điền Mỹ xã Long Bình ĐiềnSửa chữa điện
Một phần ấp Bình Thọ TRung xã Bình PhanSửa chữa điện
Ấp Quang Thọ xã Quơn LongSửa chữa điện
Ấp Quang Phú xã Quơn LongSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 11h30Một phần Phường 5 – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07h30 - 12h30Một phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07h30 - 15h30Một phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
12h30 - 17h00Một phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 22/12/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Hậu Mỹ Trinh Sửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Trinh Sửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Trinh Sửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Trinh Sửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 15h00Một phần xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ GạoSửa chữa điện
07h30 - 09h30Một phần các xã: Vĩnh Kim, Song Thuận, Kim SơnSửa chữa điện
09h30 - 11h30Một phần các xã: Kim Sơn, Song Thuận.Sửa chữa điện
13h30 - 14h30Một phần các xã: Kim Sơn, Song ThuậnSửa chữa điện
14h30 - 16h30Một phần xã Song ThuậnSửa chữa điện
Chợ gạo07h00 - 17h00Ấp Hòa Lạc Trung xã Hòa ĐịnhSửa chữa điện
Ấp Tân Ninh xã Xuân ĐôngSửa chữa điện
Ấp An Phú xã An Thạnh THủySửa chữa điện
Ấp Hòa Phú xã Bình NinhSửa chữa điện
Ấp Hòa Lạc xã Bình NinhSửa chữa điện
08h00 - 12h00Toàn xã Bình Phan, một phần ấp Bình Khương xã Bình Phục NhứtSửa chữa điện
Một phần xã An Thạnh Thủy và một phần xã Bình PhanSửa chữa điện
Gò Công Tây07h30 - 17h00 - 1 phần ấp Thạnh Yên và toàn phần ấp Thạnh An, Thạnh Bình, Thạnh Hiệp, Thạnh Hòa Tây, Thạnh Hòa Đông xã Thạnh Trị. - 1 phần Khu phố 4 - TTVB - Toàn phần ấp Long Bình, Phú Quới xã Yên Luông Sửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần TL870 và một phần tuyến đường Một Quang, xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 16h30Toàn phần 6 Xã thuộc Huyện Tân Phú Đông và Xã Tam Hiệp - Bến Tre Toàn bộ ấp Cả Thu 1, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông Toàn bộ ấp Bà Tiên 1, Xã Phú Đông, Huyện Tân Phú Đông Sửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 12h30Một phần xã Long Hòa – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 23/12/2018
Cái bè07h00 - 17h00Một phần xã Mỹ Thành Nam, Phú AnSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 17h00Phường 1, 2, 3, 4, xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa và một phần Phường 5, Phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy và các xã Phú Cường, Phú Nhuận, Bình Phú, Hiệp Đức, Tân Phong và một phần xã Cẩm Sơn, Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, Thạnh Lộc huyện Cai LậySửa chữa điện
Gò Công ÐôngToàn bộ Xã Bình Ân, Tân Điền huyện Gò Công ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Tân Tây, toàn bộ xã Tân Đông, Kiểng Phước và TT Vàm Láng huyện Gò Công ĐôngSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần phường 5,6,10 và xã Trung an, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân phước07h30 - 17h00Mất điện một phần xã tân lập 1, 2, Tân Hòa ThànhSửa chữa điện
TX Gò Công08h00 - 17h00Một phần Phường 1, Phường 2, Phường 3, xã Long Chánh, Long Hưng – thị xã Gò Công; Toàn bộ Phường 4, xã Long Thuận - thị xã Gò Công.Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất