Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Ba 16/10/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Hòa Khánh, Mỹ Đức Đông, Thiện TríSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần phường 4, phường Nhị Mỹ thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 16h00Một phần xã Tân Bình Thạnh (Chợ Gạo)Sửa chữa điện
07h30 - 11h00Một phần xã Điềm HySửa chữa điện
08h00 - 11h30Một phần thị trấn Tân Hiệp, một phần xã Thân Cửu NghĩaSửa chữa điện
13h30 - 16h00Một phần xã Điềm HySửa chữa điện
Gò Công Ðông08h00 - 17h00Một phần khu phố 2, khu phố 3 thị trấn Vàm Láng huyện Gò Công ĐôngSửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 16h001 phần ấp Bình Trung xã Thạnh NhựtSửa chữa điện
1 phần ấp Bình Trung xã Thạnh Nhựt Sửa chữa điện
1 phần ấp Bình Tây xã Thạnh NhựtSửa chữa điện
1 phần ấp Bình Đông Trung xã Bình NhìSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 13h30Một phần ấp 5, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07h00 - 16h00Một phần ấp 7, xã Tam Hiệp, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp 7, xã Tam Hiệp, Châu Thành.Sửa chữa điện
07h00 - 17h00Tuyến đường Lộ Ba Thiện, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Phú Hữu - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
14h00 - 16h00Một phần ấp Lý Quàn 1 - Xã Phú Đông - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần xã Tân Hòa Tây, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh đôngSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 11h30Một phần xã Tân Trung, Bình Đông – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07h30 - 15h30Một phần xã Bình Xuân – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
11h30 - 17h00Một phần xã Tân Trung – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
14h00 - 17h00Một phần xã Long Hòa – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 17/10/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Thiện Trung, Mỹ TrungSửa chữa điện
Một phần xã Thiện Trung, Mỹ TrungSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Ngũ Hiệp huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 16h00Một phần xã Tân Lý Tây, Tân Hương (Châu Thành)Sửa chữa điện
07h30 - 16h00Một phần xã Điềm Hy - Huyện Châu Thành; Một phần Ấp Tân Hòa - xã Tân Phú - TX Cai Lậy.Sửa chữa điện
Chợ gạo08h00 - 14h00Ấp Quang Ninh xã Quơn LongSửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 16h001 phần ấp Bình Đông Trung xã Bình Nhì Sửa chữa điện
1 phần ấp Bình Hòa Long xã Bình Nhì Sửa chữa điện
1 phần ấp Bình Hòa Đông xã Bình Nhì Sửa chữa điện
1 phần ấp Bình Hòa Đông xã Bình Nhì 1 phần ấp Bình Hòa Đông xã Bình Nhì Sửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 15h30Tuyến đường Huyện 92A, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07h00 - 16h00Một phần Lộ rẽ Cao Tốc, ấp 1, xã Tam Hiệp, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp 4, xã Tam Hiệp, Châu Thành.Sửa chữa điện
07h30 - 13h30Một phần đường Lộ Tập Đoàn, Phường 5, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 13h00Một phần ấp Phú Hữu , toàn phần ấp Cồn Cống - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
09h00 - 10h30Một phần ấp Tân Thành 2 , toàn phần ấp Tân Bình , Tân Đông - Xã Tân Thạnh - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
10h30 - 12h30Một phần ấp Bà Tiên 1 - Xã Phú Đông - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Thành 2 - Xã Tân Thạnh - Huyện Tân phú đôngSửa chữa điện
14h00 - 16h00Toàn phần ấp Tân Đông - Xã Tân Thạnh - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
14h00 - 17h00Toàn phần ấp Cồn Cống - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần xã Thạnh TânSửa chữa điện
Mất điện một phần xã Thạnh TânSửa chữa điện
08h10 - 16h00Mất điện một phần các xã Mỹ phước, Thạnh Mỹ, Hưng Thạnh, Phú MỹSửa chữa điện
Mất điện một phần xã tân Hòa ĐôngSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 11h30Một phần xã Tân Trung – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Một phần xã Tân Trung – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07h30 - 15h30Một phần xã Bình Xuân – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
11h30 - 17h00Một phần xã Bình Đông – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Một phần xã Tân Trung – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 18/10/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Thiện Trung, Mỹ TrungSửa chữa điện
Một phần xã Thiện Trung, Mỹ TrungSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Xã Tân Phú và một phần xã Tân Hội thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Long Trung huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Long Trung huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Hội Xuân huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Hội Xuân huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Hội Xuân huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Hội Xuân huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 16h00Một phần xã Hòa Tịnh (Chợ Gạo)Sửa chữa điện
07h30 - 11h00Một phần xã Điềm HySửa chữa điện
13h30 - 16h00Một phần xã Điềm Hy - Huyện Châu Thành; Một số hộ thắp sáng thuộc xã Tân Hội - TX Cai Lậy.Sửa chữa điện
Gò Công Ðông07h30 - 17h00Một phần ấp Thanh Nhung 1, Thanh Nhung 2, Dương Hòa, Dương Quới xã Phước Trung và một phần ấp Dương Phú thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công ĐôngSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 14h30Một phần đường LTHG, P6, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần đường LTHG, P6, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Khu dân cư Sông Tiền, P6, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07h00 - 16h00Một phần ấp Long Bình B, xã Long hưng, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp Long Bình B, xã Long hưng, Châu Thành.Sửa chữa điện
08h00 - 15h00Một phần xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Tân lập - Xã tân Thạnh - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân lập - Xã Tân Thạnh - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần xã Hưng ThạnhSửa chữa điện
Mất điện một phần xã Tân lập 1Sửa chữa điện
Mất điện một phần xã Phước lậpSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 11h30Một phần xã Bình Đông – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Một phần xã Tân Trung – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Một phần xã Bình Xuân – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07h30 - 15h30Một phần xã Bình Xuân – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
11h30 - 17h00Một phần xã Bình Đông – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Một phần xã Tân Trung – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Một phần xã Bình Xuân – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 19/10/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Thiện Trung, Mỹ TrungSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ TrungSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Xã Mỹ Hạnh Đông và một phần xã Tân Hội thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Long Tiên huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Long Tiên huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Long Tiên huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 16h00Một phần xã Hòa Tịnh (Chợ Gạo)Sửa chữa điện
07h30 - 11h00Mộp phần xã Điềm HySửa chữa điện
13h30 - 16h00Một phần xã Điềm HySửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 16h001 phần ấp Bình Hòa Đông xã Bình Nhì Sửa chữa điện
1 phần ấp Lợi An xã Đồng ThạnhSửa chữa điện
Toàn phần ấp Khương THọ, Ninh Đồng và 1 phần ấp Thạnh Thới xã Đồng SơnSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần ấp Keo, xã Long Định, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp Keo, xã Long Định, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp trung, xã Long Định, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Tân Phú - xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
09h00 - 10h00Một phần ấp Rãnh - Xã Phú Đông - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Phú - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần các xã Thạnh Mỹ, Tân Hòa ĐôngSửa chữa điện
Mất điện một phần xã Phú Mỹ, Hưng ThạnhSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 11h30Một phần xã Bình Đông – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Một phần xã Bình Xuân – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
11h30 - 17h00Một phần xã Bình Đông – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Một phần xã Bình Xuân – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 20/10/2018
Châu Thành TG07h00 - 16h00Một phần xã Hòa Tịnh (Chợ Gạo)Sửa chữa điện
07h30 - 16h00Một phần xã Điềm HySửa chữa điện
Chợ gạo08h00 - 12h00Một p[hần xã Long Bình Điền va Một Phần xã Đăng Hưng PhướcSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần ấp Nam, xã Long Hưng, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Tân Hương - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Bình - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 21/10/2018
Châu Thành TG07h00 - 16h00Mất điện một phần các xã: Song Thuận, Ấp Long Thuận B - xã long Hưng. Sửa chữa điện
07h30 - 16h00Một phần xã Điềm HySửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần Khu công nghiệp Mỹ Tho; Một số khách hàng chuyên dùng và hệ dân dọc TL864 thuộc ấp Chợ, ấp Tân Thuận xã Bình Đức, Châu Thành.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 22/10/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Hậu Mỹ PhúSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h30 - 16h00Một phần xã Điềm HySửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần ấp Long Lợi, xã Long Hưng, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp Long Lợi, xã Long Hưng, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp Long Lợi, xã Long Hưng, Châu Thành.Sửa chữa điện
07h30 - 13h30Một phần đường LTK, P5, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần đường LTK, Yersin, P4, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Cồn Cống - Xã Phú Tân - huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Cồn Cống - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 11h30Một phần xã Tân Trung – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
11h30 - 17h00Một phần xã Tân Trung – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 23/10/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Mỹ Đức TâySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi A, Mỹ TânSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tân Bình thị xã Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h00 - 16h00Một phần xã Tân Bình Thạnh (Chợ Gạo)Sửa chữa điện
07h30 - 16h00Một phần xã Điềm HySửa chữa điện
Chợ gạo08h00 - 14h00Một phần xã Thanh BìnhSửa chữa điện
Gò Công Ðông08h00 - 12h00Một phần ấp Xóm Chủ, Xóm Tựu xã Kiểng Phước huyện Gò Công ĐôngSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần ấp Tây, xã Long Định, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp Tây, xã Long Định, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp Tây, xã Long Định, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tuyến đường TL879B thuộc một phần ấp Mỹ Lợi, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phong; một phần ấp Bình Thành, ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh và một phần Phường 9, TP.Mỹ Tho. Một phần xã Song Bình, Chợ Gạo.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Cồn Cống - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Cồn Cống - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần xã Tân Hòa Thành, Hưng ThạnhSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 11h30Một phần xã Bình Đông – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07h30 - 15h30Một phần xã Bình Xuân – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
10h00 - 12h30Một phần Phường 5, xã Long Hòa – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất