Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Hai 18/06/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Hậu Thành, An CưSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Thành, Hòa KhánhSửa chữa điện
Một phần xã Hậu ThànhSửa chữa điện
Một phần xã Hậu ThànhSửa chữa điện
Một phần xã Tân HưngSửa chữa điện
Một phần xã An Thái ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Tân HưngSửa chữa điện
Một phần xã Tân HưngSửa chữa điện
Một phần xã Tân HưngSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc ASửa chữa điện
Một phần xã Tân HưngSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc ASửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ bắc ASửa chữa điện
Châu Thành TG08h00 - 16h00Một phần xã Tân Hương Sửa chữa điện
Một phần xã Bàn LongSửa chữa điện
Gò Công Ðông07h30 - 11h30Một phần ấp Chợ, Kinh Giữa, Vàm Kinh xã Tân Thành, ấp Giồng Lãnh xã Tăng HòaSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Phú, Cầu Muống, Cây Bàng, Đèn Đỏ, Vàm Kinh xã Tân ThànhSửa chữa điện
Gò Công Tây07h30 - 17h00 - 1 phần ấp Long Bình xã Yên LuôngSửa chữa điện
Mỹ tho07h30 - 15h30Một phần ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần đường Hoàng Việt, P5, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần đường Nguyễn Thị Thập, P10, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
10h36 - 15h00Một phần đường phường 2,3,8, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 10h00Một phần ấp Tân Xuân - Xã Tân PhúSửa chữa điện
11h30 - 13h30Một phần ấp Tân Thành - Xã Tân PhúSửa chữa điện
13h30 - 14h30Một phần ấp Kinh Nhiếm - Xã Phú ThạnhSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần các xã Phước lập, Tân lập 1Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 19/06/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Đông Hòa HiệpSửa chữa điện
Một phần xã Đông Hòa HiệpSửa chữa điện
Một phần xã Đông Hòa HiệpSửa chữa điện
Một phần xã Hòa KhánhSửa chữa điện
Một phần xã Hòa KhánhSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc BSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc ASửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc ASửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc ASửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc BSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 13h00Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
08h00 - 16h00Một phần xã Cẩm Sơn huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TGMột phần xã Mỹ Tịnh An Sửa chữa điện
Gò Công Tây1 phần ấp Long Hòa xã Long VĩnhSửa chữa điện
1 phần ấp Long Hòa xã Long VĩnhSửa chữa điện
08h00 - 17h00 - 1 phần ấp Thuận Trị, Thạnh Lợi xã Bình TânSửa chữa điện
Mỹ tho08h00 - 16h00Một phần TL879B thuộc xã Tân Mỹ Chánh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho; Một phần xã Song Bình, Chợ Gạo.Sửa chữa điện
Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Phú , Cả Thu 1, Bà Lắm - Xã Phú ThạnhSửa chữa điện
Một phần ấp Tân Bình , Tân Hiệp , Toàn phần ấp Tân Lợi , Tân Quý, Tân Hưng , Tân Phú - Xã Tân Thới Toàn bộ ấp Cả Thu 1, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông Toàn bộ ấp Bà Tiên 1, Xã Phú Đông, Huyện Tân Phú Đông Sửa chữa điện
Tân phướcMất điện một phần các xã Thạnh Mỹ, Tân Hòa ĐôngSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 15h00Một phần xã Bình Đông - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 20/06/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Thiện TríSửa chữa điện
Một phần xã Thiện TríSửa chữa điện
Một phần xã Thiện TríSửa chữa điện
Một phần xã Thiện TríSửa chữa điện
Một phần xã Đông Hòa HiệpSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ HộiSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ HộiSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hội, Hậu Thành, An CưSửa chữa điện
Một phần xã Đông Hòa HiệpSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc ASửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc ASửa chữa điện
Một phần xã An CưSửa chữa điện
Một phần xã An CưSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Tân Phong huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Hiệp Đức huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TGMột phần xã Thân Cửu Nghĩa Sửa chữa điện
Gò Công Tây 1 phần ấp Bình Ninh xã Bình PhúSửa chữa điện
1 phần ấp Bình Ninh xã Bình PhúSửa chữa điện
1 phần ấp Bình khánh xã Bình PhúSửa chữa điện
13h00 - 17h00 - 1 phần ấp Bình Khánh xã Bình PhúSửa chữa điện
Mỹ tho08h00 - 15h30Một phần ấp Long Điền, xã Long Định, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 09h00Một phần ấp Tân Quý - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
09h30 - 11h30Một phần ấp Tân Lợi - Xã Tân Thới Sửa chữa điện
13h30 - 15h30Một phần ấp Tân Lợi - Xã Tân Thới Sửa chữa điện
15h30 - 17h00Một phần ấp Tân Lợi - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện môtt phần xã Tân Hòa TâySửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 21/06/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã An CưSửa chữa điện
Một phần xã An CưSửa chữa điện
Một phần xã Mỹ TrungSửa chữa điện
Một phần xã Hậu Mỹ bắc BSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Hiệp Đức huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Bình Phú huyện cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Nhuận huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần phường 4 thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần phường Nhị Mỹ thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tân Bình thị xã Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TGMột phần xã Long An Một phần xã Trung Hòa Sửa chữa điện
Một phần xã Bàn LongSửa chữa điện
Chợ gạo08h00 - 14h00Một phần xã Long Bình Điền và một phần xã Song BìnhSửa chữa điện
Gò Công Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Bà Lãnh Ông Gồng Xã Tân ĐôngSửa chữa điện
Gò Công Tây 1 phần ấp Hòa Thạnh xã Đồng ThạnhSửa chữa điện
1 phần ấp Thọ Khương xã Bình PhúSửa chữa điện
1 phần ấp Thọ Khương xã Bình PhúSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h30Một phần ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 09h00Một phần ấp Tân Bình , Tân Hiệp - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
09h30 - 11h30Một phần ấp Tân Bình , Tân Hiệp - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
13h30 - 15h30Một phần ấp Tân Bình - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
15h30 - 17h00Một phần ấp Tân Hương - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần các xã Hưng Thạnh, Phú MỹSửa chữa điện
TX Gò Công08h00 - 16h30Một phần xã Bình Đông - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 22/06/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã An CưSửa chữa điện
Châu Thành TG08h00 - 14h00Một phần xã Bàn LongSửa chữa điện
08h00 - 16h00Một phần xã Hòa TịnhSửa chữa điện
Gò Công Tây 1 phần ấp Hòa Thạnh xã Đồng ThạnhSửa chữa điện
1 phần ấp Thạnh Lạc xã Đồng ThạnhSửa chữa điện
1 phần ấp Thạnh Lạc xã Đồng ThạnhSửa chữa điện
08h00 - 17h00 - 1 phần ấp An Ninh xã Vĩnh HựuSửa chữa điện
Mỹ tho07h30 - 13h30Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, P5, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, P5, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần tuyến đường Một Quang, xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 09h00Một phần ấp Tân Định , Tân Hương - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
09h30 - 11h30Một phần ấp Tân Định , Tân Hương - Xã Tân Thới Sửa chữa điện
13h30 - 15h30Một phần ấp Tân Định , Tân Hương - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
15h30 - 17h00Một phần ấp Tân Hương - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần xã Mỹ PhướcSửa chữa điện
TX Gò Công07h30 - 11h30Một phần xã Bình Đông - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07h30 - 16h30Một phần xã Bình Xuân, Bình Đông - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 23/06/2018
Cái bè07h00 - 18h00Một phần xã Hậu Thành, Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Thiện Trí, Mỹ Đức ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã An Cư, Đông Hòa Hiệp, cụm Công Nghiệp An ThạnhSửa chữa điện
Một phần xã Phú An huyện Cai Lậy, xã An Cư, ha6u55 Thành, Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Thiện Trí, Mỹ Đức ĐôngSửa chữa điện
Gò Công Tây07h30 - 17h00 - 1 phần ấp Bình Trinh xã Đồng Sơn - 1 phần ấp Lợi An xã Đồng thạnhSửa chữa điện
- 1 phần ấp Bình Trinh xã Đồng SơnSửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 16h00Một phần ấp Tân Lập , Tân Hòa , Toàn phần ấp Tân Thành 1 , Tân Thành 2 , Tân Bình , Tân Đông - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 24/06/2018
Cái bè07h00 - 17h00Một phần xã An Thái Trung, Tân Hưng, Tân ThanhSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần phường 3, xã Tân Bình thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hạnh Trung thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 25/06/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Hậu ThànhSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Long Khánh thị xã Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG07h30 - 11h30Một phần xã Nhị BìnhSửa chữa điện
14h00 - 17h03Một phần Xã Nhị BìnhSửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 17h00- 1 phần ấp Bình An, Thạnh Thới xã Vĩnh HựuSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h30Một phần ấp Long Thới, xã Long Hưng, Châu Thành.Sửa chữa điện
Một phần ấp Long Thới, xã Long Hưng, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 09h00Một phần ấp Tân Hòa - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
08h00 - 10h00Một phần ấp Tân Ninh - Xã Tân PhúSửa chữa điện
09h30 - 11h30Một phần ấp Tân Hòa - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
13h30 - 14h30Một phần ấp Tân Ninh - Xã Tân PhúSửa chữa điện
13h30 - 15h30Một phần ấp Tân Hòa , Tân Lập - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
15h30 - 17h00Một phần ấp Tân Hòa , Tân Lập - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
Tân phước07h00 - 17h00Mất điện một phần xã Tân lập 1Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất