Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Bảy 18/08/2018
Gò Công Tây07h00 - 15h00 - Toàn phần ấp Bình Hòa Long và 1 phần ấp Bình Hòa Đông, Bình Đông Trung xã Bình Nhì - 1 phần khu phố 6, 5 TTVB - 1 phần ấp Bình tây, Bình Đông xã Thạnh NhựtSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần TL870, xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần TL870, xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Bà Từ - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Bà Từ - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 19/08/2018
Chợ gạo08h25 - 15h00Một phần xã Bình NinhSửa chữa điện
Gò Công Tây07h00 - 16h00- 1 phần ấp Bình Hào Đông xã Bình Nhì - toàn phần xã Đồng Sơn - 1 phần ấp Thọ Khương xã Bình Phú - Toàn phần ấp Thạnh Phú, Loi85 An và 1 phần ấp Thạnh Hưng, Hòa Bình, Thạnh Lạc xã Đồng ThạnhSửa chữa điện
Mỹ thoMột phần ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, Tp.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, Tp.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Trạm đài Vệ Tinh, ấp Hội Gia, xã Mỹ phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông08h00 - 11h30Một phần ấp Tân Lập , Toàn phần ấp Tân Thành 1,2 , Tân Bình , Tân Đông - Xã Tân Thạnh - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
08h00 - 15h00Một phần ấp Tân Thành 2 , Toàn phần ấp Tân Bình , Tân Đông - Xã Tân Thạnh - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 20/08/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Hậu Mỹ Bắc BSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tân Hội thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Nhị Quý thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Quý thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Quý thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Quý thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Quý thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Quý thị xã Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TGMột phần xã Phú Kiết H Chợ Gạo Sửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 17h00 - 1 phần ấp Bình Trung xã Thạnh NhựtSửa chữa điện
- 1 phần ấp Bình Trung xã Thạnh NhựtSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Thạnh - 1 phần Khu phố 6, TTVBSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Thạnh - 1 phần Khu phố 6, TTVBSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Thạnh - 1 phần Khu phố 6, TTVBSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Thạnh - 1 phần Khu phố 6, TTVBSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07h30 - 13h30Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Tân Lợi, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông Sửa chữa điện
08h00 - 10h00Một phần ấp Bãi Bùn - Xã Phú Thạnh - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 15h00Một phần ấp Bà Tiên 2 - Xã Phú Đông - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Lợi - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước08h16 - 16h00Mất điện một phần xã Tân lập 1Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 21/08/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã hậu Thành, An Cư, Mỹ Hội, Mỹ Thành NamSửa chữa điện
08h00 - 16h00Một phần xã Phú An, Mỹ Thành NamSửa chữa điện
Cai lậyMột phần phường 1, 2 thị xã Cai Lậy và một phần xã Bình Phú thị xã vCai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, Tân Bình thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hạnh Trung thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, Tân Bình thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước TâySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai Lậy và một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG'Một phần xã Tân Hương H Châu ThànhSửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 17h00 - 1 phần ấp Hòa Phú, Long Hải xã Long BìnhSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình TânSửa chữa điện
- 1 phần ấp Hòa Phú, Long Hải xã Long Bình - 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân Sửa chữa điện
- 1 phần ấp Hòa Phú, Long Hải xã Long BìnhSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thới An A xã Long VĩnhSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thới An A xã Long Vĩnh - 1 phần ấp Long Thới xã Long BìnhSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07h30 - 13h30Một phần ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Lý Quàn 1 - Xã Phú Đông - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Một phần ấp Tân Quí - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Quí - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện hoàn toàn các xã Tân Hòa Thành, Phú Mỹ, một phần xã Hưng ThạnhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 22/08/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Một phần xã Phú An, An CưSửa chữa điện
Một phần xã Phú An, An cưSửa chữa điện
Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần phường Nhị Mỹ thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần phường 1, 3, phường NHị Mỹ thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần phường 3 thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần phường 3, xã Tân Bình thị xã Cai lậySửa chữa điện
Một phần phường 1 thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần phường 4 thị xã Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TGMột phần xã Long An, Thân Cửu Nghĩa, Tam Hiệp H Châu ThànhSửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 17h00 - 1 phần ấp Hòa Bình, Lợi An xã Đồng Thạnh phần - 1 phần ấp Bình Trinh, Ninh Đồng xã Đồng SơnSửa chữa điện
- 1 phần ấp Hòa Bình, Lợi An xã Đồng Thạnh Sửa chữa điện
- 1 phần ấp Hòa Bình, Lợi An xã Đồng Thạnh phần - 1 phần ấp Bình Trinh, Ninh Đồng xã Đồng SơnSửa chữa điện
- 1 phần ấp Ninh Đồng xã Đồng SơnSửa chữa điện
- 1 phần ấp Ninh Đồng xã Đồng SơnSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần HL 92C xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần HL 92C xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần HL 92C xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07h30 - 15h00Một phần ấp Trung, xã Long Định, Châu Thành.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Tân Hương - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
08h00 - 10h00Một phần ấp Tân Hương - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 15h00Một phần ấp Tân Lập , toàn phần ấp Tân Hòa - Xã Tân Thạnh - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Hòa - Xã Tân Thạnh - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần các xã Phước lập, Tân lập 1Sửa chữa điện
Mất diện một phần xã Mỹ phước, Phước lậpSửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 23/08/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Tam Bình thị xã Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
08h00 - 17h00Một phần xã Mỹ Thành Nam huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG08h00 - 16h00Một phần xã Tân Hương, Tân Hội Đông H Châu ThànhSửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 17h00 - 1 phần ấp Thạnh Phong, Phú Quới xã yên LuôngSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thạnh Phong, Phú Quới xã yên LuôngSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thạnh Phong, Phú Quới xã yên LuôngSửa chữa điện
- 1 phần ấp Bình Phú xã Bình PhúSửa chữa điện
- 1 phần ấp Bình Phú xã Bình PhúSửa chữa điện
- 1 phần ấp Xóm Thủ xã Bình TânSửa chữa điện
- 1 phần ấp Thạnh Yên xã Thạnh TrịSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần Huyện Lộ 94B, xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Một phần Huyện Lộ 94B, xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07h30 - 13h30Một phần TL879, đường Lộ Me, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần đường Ấp Bắc, P10, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Tân Hương - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
08h00 - 10h00Một phần ấp Tân Hương - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Hiệp - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Tân phước08h00 - 16h00Mất điện một phần xã Phước lập, TT Mỹ PhướcSửa chữa điện
Mất điện một phần xã Tân lập 1Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 24/08/2018
Cái bè07h30 - 16h30Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Một phần xã Phú AnSửa chữa điện
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai Lậy Sửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cu7oi72ng huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Phú Cường , Thạnh Lộc huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai LậySửa chữa điện
Châu Thành TG- Một phần xã Tân Hương H Châu Thành - Một phần xã Lương Hòa Lạc H Chợ Gạo Sửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 17h00 - 1 phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh HựuSửa chữa điện
- 1 phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh HựuSửa chữa điện
- 1 phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh HựuSửa chữa điện
- 1 phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh HựuSửa chữa điện
- 1 phần ấp Tân Thạnh xã Thạnh NhựtSửa chữa điện
- 1 phần ấp Tân Thạnh xã Thạnh NhựtSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần HL 92C, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07h30 - 15h30Một phần ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, TP.mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Tân Quí - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Quí - Xã Tân Thới - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 25/08/2018
Cai lậy08h00 - 16h00Một phần xã Tân Bình thị xã Cai Lậy và một phần xã Bình phú huyện Cai LậySửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Hạnh Trung thị xã Cai LậySửa chữa điện
Chợ gạo06h00 - 15h30Toàn huyện Chợ Gạo (trừ xã Bình Phục Nhứt)Sửa chữa điện
Gò Công Tây08h00 - 17h00- 1 phần ấp Thọ Khương xã Bình PhúSửa chữa điện
- 1 phần ấp Hòa Thạnh xã Đồng ThạnhSửa chữa điện
Mỹ tho07h00 - 16h00Một phần ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông07h00 - 11h30Một phần ấp Tân Xuân - Xã Tân Phú - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
13h30 - 17h00Một phần ấp Tân Xuân - Xã Tân Phú - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất