THỦ TỤC , HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP
1. Đối tượng: Khách hàng có nhu cầu sử dụng điện cho mục đích khác mục đích sinh hoạt. 2. Thủ tục chuẩn bị: - Giấy đề nghị mua điện; - Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện ( bản sao có công chứng hoặc chứng thực ): * Giấy sở hữu nhà.      * Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.      * Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền      * Quyết định giao nhà hoặc đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.      * Hợp đồng/Giấy cho mượn nhà/mặt bằng có xác nhận của chính quyền địa phương. - Một trong các giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện ( bản sao có công chứng hoặc chứng thực ):      * Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.      * Giấy phép đầu tư.      * Quyết định thành lập đơn vị Trường hợp không có loại giấy tờ nào liên quan đến khách hàng mua điện như trên thì cần có giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện. 3. Thời gian thực hiện dịch vụ: Tổng thời gian từ khi tiếp nhận đơn đến khi hoàn tất đóng điện đưa công trình vào sử dụng không quá 20 ngày làm việc khi khách hàng đáp ứng đầy đủ  các điều kiện mua điện theo qui định và thực hiện xong các thỏa thuận với Công ty Điện lực ( nếu có ). 4. Chi phí: a) Các khoản chi phí do Công ty Điện lực đầu tư: - Điện kế, TU, TI, hộp bảo vệ điện kế, phụ kiện treo điện kế, dây dẫn điện kế, . . . - Chi phí nhân công để lắp đặt từ lưới hạ áp đến điện kế. - Thuế và các khoản chi phí khác theo qui định của Nhà nước. b) Các khoản chi phí do khách hàng thanh toán thông qua dịch vụ với Công ty Điện lực ( nếu có ) gồm: - Vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau điện kế. - Các trường hợp khách hàng có yêu cầu và thỏa thuận với Công ty Điện lực. - Thuế và các chi phí khác theo qui định của Nhà nước.
Chi tiết...
 
Đầu trang